Swisha en gåva till 90 18 003 Swish

10 miljoner till kvinnor i krig och konflikt

När PostkodLotteriet i måndags delade ut överskottet för 2015 till ideella organisationer, gick 10 miljoner kronor till Kvinna till Kvinna. Ett glädjande besked som gör det möjligt för oss att fortsätta arbetet för kvinnors grundläggande rättigheter och mot könsbaserat våld.

Kvinna till Kvinnas styrelseordförande Birgit Hansson fick ta emot checken på 10 miljoner kronor till Kvinna till Kvinnas arbete för kvinnor i krig och konflikt. Här tillsammans med Rickard Sjöberg. Foto: Magnus Sandberg/PostkodLotteriet
Kvinna till Kvinnas styrelseordförande Birgit Hansson fick ta emot checken på 10 miljoner kronor till Kvinna till Kvinnas arbete för kvinnor i krig och konflikt. Här tillsammans med Rickard Sjöberg. Foto: Magnus Sandberg/PostkodLotteriet

Kvinna till Kvinna stödjer kvinnorättsorganisationer i konfliktområden. Dessa organisationer skapar mötesplatser för kvinnor i miljöer där det är svårt att träffas, de påverkar politik och skapar dialog över konfliktgränser.

Kvinnorättsorganisationerna arbetar med kvinnors hälsa, utbildar om kvinnors mänskliga rättigheter och motverkar våld mot kvinnor och människohandel.

– Med stöd av medel från PostkodLotteriet har vi möjlighet att fortsätta stärka kvinnorättsorganisationer i de regioner där vi redan är etablerade. Men vi kommer också kunna arbeta med att utveckla verksamheten i nya områden, säger Annika Törnqvist, biståndschef på Kvinna till Kvinna.

Under 2016 kommer Kvinna till Kvinna bland annat ge stöd till kvinnoorganisationer på västra Balkan som arbetar över konfliktgränserna och att ge dem möjlighet att arbeta med frågor om kvinnor, fred och säkerhet samt kvinnors makt och inflytande.

Kvinna till Kvinna stödjer både palestinska och israeliska kvinnorättsorganisationer. Bland annat kommer vi stödja den israeliska freds- och kvinnorörelsens arbete mot diskrimineringen av kvinnor från marginaliserade grupper, såsom religiösa eller etniska minoriteter, sexuella minoriteter och socioekonomiskt utsatta grupper.

– Programmet vill också synliggöra konsekvenserna av konflikten mellan Israel och Palestina genom påverkansaktiviteter och kunskapsökning, säger Annika Törnqvist.

DR Kongo är ett instabilt land där kvinnors utsatthet för våld är fortsatt hög och många lever i stor fattigdom. Där kommer Kvinna till Kvinna att arbeta för att stärka kvinnoorganisationer som utmanar de traditionella könsrollerna och arbetar för en förändrad syn på kvinnors deltagande i samhället.

– Tack för att ni köper lotter. Det gör en jätteviktig skillnad för oss och de organisationer som kämpar för kvinnors rättigheter, säger Annika Törnqvist.