Swisha en gåva till 90 18 003 Swish

Policy för Kvinna till Kvinnas företagssamarbeten

Kvinna till Kvinna söker samarbete med företag som delar våra värderingar och vår önskan om en hållbar fred för alla.

För Kvinna till Kvinnas företagssamarbete gäller:

  1. Kvinna till Kvinna ska aktivt söka samarbete med företag som vill ta ett socialt ansvar, Corporate Social Responsibility (CSR), och som vill medverka till att förbättra situationen för kvinnor i krig och konfliktdrabbade områden.
  2. I samarbeten med företag vägleds Kvinna till Kvinna av FN:s kvinnokonvention och FN:s Global Compact-principer
  3. Inför varje samarbete gör Kvinna till Kvinna en riksbedömning som tar hänsyn till:
  • Hur kvinnors rättigheter och situation beaktas.
  • Företagsansvar inklusive arbetares rättigheter och miljöfrågor.
  • Företagets egen uppförandekod, till exempel förhållningssätt till prostitution.
  • Bolagsstyrning och företagsetik.

Vid fleråriga företagssamarbeten sker riskbedömning kontinuerligt.