Stå upp för kvinnors rättigheter varje dag
Bli månadsgivare »
Ge en SMS-gåva

Unga jurister går samman i kampen mot våld mot kvinnor

”Att prata med de som blivit utsatta för våld i hemmet, om våld i hemmet. Det är absurt!” Den insikten fick Shams Mustafayeva när hon för ett par månader sedan höll en föreläsning inför ett tjugotal kvinnor. I dag ser hon till att unga jurister får särskild kunskap och kompetens för att stötta kvinnor som utsätts för våld i hemmet i ett projekt i Azerbajdzjan, som får stöd av Kvinna till Kvinna.

Fatima Askarova och Emil Huseynov är juridikstudenter och med i projektet som vill bekämpa våldet mot kvinnor. Foto: Khalisa Shahverdi
Fatima Askarova och Emil Huseynov är juridikstudenter och med i projektet som vill bekämpa våldet mot kvinnor. Foto: Khalisa Shahverdi

Shams Mustafayeva insåg att det inte räcker med att vända sig till de som utsätts för våldet. För att skapa ett verkligt stöd och för att bekämpa våldet behöver man också höja medvetandet hos de som ska arbeta med att försvara våldsutsatta, och se till att förövarna straffas.

– Jo, jag vet, vi lär kvinnorna om deras rättigheter, vi utbildar om lagar och om systemet som finns, om än bräckligt, för att stötta dem, men tanken på att vi pratar med de utsatta istället för att stoppa förövarna är någonting jag inte kunnat släppa.

– Så jag bestämde att vi behöver jurister, många jurister, som kan stötta och skydda kvinnor, säger Shams Mustafayeva , aktiv i Kvinna till Kvinnas samarbetsorganisation Sumgayit discussion club i Azerbajdzjan.

Utbildning och mentorsprogram

Tillsammans med kollegan Khalisa Shahverdi tog Shams därför initiativet till projektet ”Network of Young Lawyers to Prevent and Respond to Gender-Based Violence in Azerbaijan”, som får stöd av Kvinna till Kvinna.

Meningen är att unga aktiva jurister ska få lära sig om könsbaserat våld, kunna ge bättre stöd till våldsutsatta kvinnor och bedriva opinionsarbete för att öka medvetenheten om könsbaserat våld.

Projektet, som startade i mitten av december, ska ske i form av juridiska utbildningar och ett mentorprogram. Vid det första utbildningstillfället deltog 30 unga jurister som vill förändra den rådande situationen för kvinnor som utsätts för våld.

– Jag växte upp i en liten by och flyttade sedan till huvudstaden Baku. Problemet är betydligt värre i byarna, och ingen pratar om det. Jag vill göra något åt det, och det är därför jag är här, berättar en av deltagarna.

Dags att eliminera våldet

Våld mot kvinnor är i dag en underprioriterad fråga i landet och stigmat kring att prata om våld i hemmet gör att många fall aldrig rapporteras. Tillgången till juridisk hjälp och skydd är begränsad.

Shams Mustafayeva är mycket hoppfull om projektets resultat och stolt över de jurister som anmält sig.

– Vi hoppas att dessa unga jurister kommer att bli förespråkare för att eliminera våld i hemmet i Azerbajdzjan, säger hon.

Cecilia Samuelsson

Shams Mustafayeva
Shams Mustafayeva

”Network of Young Lawyers to Prevent and Respond to Gender-Based Violence in Azerbaijan”

Projektet får stöd av Kvinna till Kvinna och sker i samarbete med organisationen Azerbaijani Alumni Association.

Det ska öka kunskapen om könsbaserat våld hos aktiva unga jurister, samt mobilisera dem till att ta del i det förebyggande arbetet mot våld mot kvinnor.

Din gåva är viktig!

Gå vidare »