Swisha en gåva till 90 18 003 Swish

Referenspapper: Sexuellt våld som vapen (2022)

Detta faktablad diskuterar hur våld mot kvinnor används som vapen. Runt om i världen kräver könsbaserat våld många liv varje år. I områden som drabbats av krig och väpnade konflikter är problemet särskilt allvarligt – det utgör till och med ett allvarligt hot mot fred och utveckling.

Ladda ner referenspappret här (PDF)