Stå upp för kvinnors rättigheter varje dag
Bli månadsgivare »
Ge en SMS-gåva

Nu söker vi praktik­anter till hösten 2018!

Vill du göra din praktik på en inspirerande arbetsplats med engagerade medarbetare? Hos Kvinna till Kvinna får du möjlighet att arbeta under eget ansvar och möta människor från olika platser i världen vid studiebesök och seminarier. Du får lära dig om kvinnorättsfrågor i en spännande miljö. Dina kunskaper om internationellt utvecklingsarbete, kvinnors roll för demokrati och fred, planering/uppföljning och kommunikationsarbete kommer förhoppningsvis också att fördjupas.

Vi söker praktikanter till huvudkontoret i Stockholm:

 • Team Afrika, 1 plats
 • Team Balkan & Ukraina, 2 platser
 • Kommunikationsavdelningen, 3 platser:
  • Policy och påverkan
  • Marknad & kommunikation
  • Gemaket & volontärverksamheten
 • Metod och utvecklingsenheten, 2 platser:
  • Metod och utveckling
  • International Training Programme, ITP

För mer information – läs vidare under respektive område nedan. 

Omfattning och villkor

Praktiken är oavlönad och omfattar heltid under 20 veckor. Vi vill att du börjar din praktik senast den 27 augusti 2018. Endast kvinnor är välkomna som praktikanter, antingen självidentifierade eller juridiska. I övrigt eftersträvar vi mångfald.

Ansökan

Skicka din ansökan, innehållande brev och CV till praktikant@kvinnatillkvinna.se senast den 22 april 2018. Skriv i mejlets ämnesfält vilken praktikplats du söker.

Nämn hur din praktik finansieras.


Team Africa

Intern tasks

 • Monitoring issues related to the Women, Peace and Security agenda related to Africa
 • Conduct desk studies related to current or future programme development in the region.
 • Prepare the basis for e.g. conflict or gender analysis and take part in the development of applications and results reports.
 • Support the daily work of Kvinna till Kvinna’s programmes in Africa.
 • Participate in department meetings or internal capacity building events.
 • Conduct other task relevant to the programme department or other departments pending needs.

Qualifications

 • Knowledge of gender, peace and security issues
 • Knowledge of, and preferably experience from, Africa
 • Good organisational skills
 • Analytic
 • Very good language skills in English
 • Good writing skills
 • Cooperative and able to do independent work

Meriting

 • Good French skills

Application

Please send in your application in English containing a motivation letter as well as a CV to praktikant@kvinnatillkvinna.se by April 22nd, 2018. Please write ”Team Africa” in the subject field of the mail. If you have any questions please contact Malin Brenk, Regional Manager Africa malin.brenk@kvinnatillkvinna.se.

Team Balkan & Ukraina 

Praktikuppgifter

 • Omvärldsbevakning i frågor som rör kvinnor, fred och säkerhet inom det biståndspolitiska området med inriktning på Balkan.
 • Omvärldsbevakning i frågor som rör fredsförhandlingarna och EUs, OSSE:s och andra international aktörers arbete kvinnor, fred och säkerhet med inriktning på Ukraina.
 • Utföra deskstudier kopplat till nuvarande eller framtida programverksamhet i Balkan och Ukraina.
 • Bereda underlag för olika analyser som rör Balkans EU-närmande.
 • Delta i utvecklandet av ansökningar och resultatrapporter.
 • Ge stöd i den dagliga programverksamheten.
 • Delta i relevanta avdelningsmöten och interna utbildningar.
 • Utföra andra förekommande arbetsuppgifter inom Programavdelningen och andra avdelningar.

Kvalifikationer

 • Kunskap om genus, freds- och säkerhetsfrågor
 • Kunskap om, och gärna erfarenhet från, Balkan eller Ukraina
 • Kunskap om och intresse för EU
 • God organisatorisk förmåga
 • God skribent
 • Analytisk
 • Mycket goda språkkunskaper; svenska, engelska
 • Lyhörd, samarbetsvillig och självgående

Meriterande

 • Erfarenhet av engagemang i ideella föreningar
 • Vana av att prata inför grupp
 • Kunskap i något av de lokala språken på Balkan, ukrainska eller ryska

Ansökan

Skicka din ansökan, innehållande brev och CV till praktikant@kvinnatillkvinna.se senast den 22 april 2018. Skriv ”Team Balkan och Ukraina” i mejlets ämnesfält. Om du har frågor kan du kontakta Ristin Thomasson, regionchef för Balkan och Ukraina, tfn 08-588 891 68, ristin.thomasson@kvinnatillkvinna.se.

Kommunikations- avdelningen

Policy och påverkan

Du ingår i enheten för politisk påverkan. Enheten arbetar för att fler kvinnor ska delta i fredsbyggande arbete och för stärka kvinnors rättigheter i konfliktområden, och gör insatser riktade till både svenska och internationella beslutsfattare.

Praktikuppgifter

 • Göra research, skriva underlag till möten och debattartiklar
 • Omvärldsbevakning
 • Bidra i arbetet med research inför rapporter och utvärderingar
 • Delta i framtagandet av positionspapper
 • Planera och delta i utåtriktade aktiviteter som kampanjer, seminarier och mässor
 • Svara på förfrågningar från allmänhet
 • Assistera handledare
 • Andra arbetsuppgifter som kan förekomma på en påverkansenhet

Kvalifikationer

 • Intresse för politiska processer och påverkansarbete
 • Vana av att söka, hantera och analysera information
 • God organisatorisk förmåga
 • God skribent
 • Kunskaper inom området Kvinnor Fred och Säkerhet
 • Kunskap om hur EU fungerar
 • Goda språkkunskaper; svenska och engelska
 • Lyhörd, samarbetsvillig och självgående

Meriterande

 • Erfarenhet av att skriva texter
 • Vana av att prata inför människor
 • Kunskap om genus-, freds- och/eller biståndsfrågor
 • Engagemang i ideell förening
 • Kunskap i andra språk än svenska och engelska

Ansökan

Skicka din ansökan, innehållande brev och CV till praktikant@kvinnatillkvinna.se senast den 22 april 2018. Skriv ”Policy och påverkan” i mejlets ämnesfält. Om du har frågor kan du kontakta Charlotte dos Santos Pruth, rådgivare påverkan, tfn 08-588 891 98, charlotte.pruth@kvinnatillkvinna.se.

Marknad & Kommunikation

Kvinna till Kvinna är i en spännande utvecklingsfas med en ny visuell identitet och söker nu en talang som vill vara med och skapa engagemang och synlighet på den svenska marknaden.

Som marknadspraktikant arbetar du med Kvinna till Kvinnas marknadsaktiviteter och externa kommunikation online och offline. I arbetet ingår koordinering, formgivning och produktion av content. Du är delaktig i det löpande arbetet på Kvinna till Kvinnas kommunikations-avdelning, får en värdefull inblick i organisationens arbete för kvinnors rättigheter och möjlighet att nätverka med människor från olika platser i världen.

Kvalifikationer

 • Kunskap om grafisk formgivning.
 • Intresse för kvinnors rättigheter.
 • Mycket goda språkkunskaper i svenska och engelska.

Egenskaper

 • Nyfiken och intresserad av utvecklingen inom kommunikation och marknadsföring i både traditionella och nya medier och kanaler.
 • God stilistisk förmåga.
 • Förmåga att målgruppsanpassa bilder och budskap till olika kanaler.
 • Lyhörd, samarbetsvillig och självgående.
 • Strukturerad och kreativ.

Meriterande

 • Erfarenhet av eller intresse för rörlig bild.
 • God skribent.
 • Kunskap i andra språk än svenska och engelska.

Ansökan

Skicka din ansökan, innehållande brev och CV till praktikant@kvinnatillkvinna.se senast den 22 april 2018. Skriv ”Marknad & Kommunikation”i mejlets ämnesfält. Om du har frågor är du välkommen att kontakta Anna Tjäder, Partnership & Marketing Manager på anna.tjader@kvinnatillkvinna.se

Gemaket & volontärverksamheten

Brinner du för att stärka systerskapet tjejer emellan? Känner du att kommunikation är en självklar del av vad du vill göra i framtiden? Då får du gärna söka vår utannonserade praktikantplats. Din roll som praktikant innebär att du får arbeta löpande med kommunikation och koordinering av Kvinna till Kvinnas nystartade verksamhet Gemaket. Du kommer även få värdefull inblick i organisationens arbete för kvinnors rättigheter.

Praktikuppgifter

 • Hjälpa till med kommunikationen kring Gemaket och volontärverksamheten
 • Koordinera och förberedda material inför olika typer av event (som ledarutbildningar, lägerhelger etc.).
 • Administrativa uppgifter som rör verksamheten
 • Hantera anmälningar/registreringar till möten, läger och träffar som rör både Gemaket och volontärverksamheten
 • Skriva underlag till möten och nyhetsutskick
 • Assistera handledare
 • Andra arbetsuppgifter som kan förekomma i den dagliga verksamheten

 Kvalifikationer

 • Intresse & kunskap om kvinnors rättigheter
 • Erfarenhet av målgruppen nyanlända tjejer
 • God organisatorisk förmåga
 • God stilistisk förmåga och känsla att anpassa text för olika kanaler
 • Goda språkkunskaper; svenska och engelska
 • Lösningsorienterad, driven, strukturerad och kreativ

Meriterande

 • Erfarenhet av att skriva olika typer av texter
 • Goda kunskaper i Mailchimp & Excel
 • Engagemang i ideell förening, gärna med inriktning nyanlända tjejer
 • Kunskap i andra språk än svenska och engelska

Ansökan

Skicka din ansökan, innehållande brev och CV till praktikant@kvinnatillkvinna.se senast den 22 april 2018. Skriv ”Gemaket & volontärverksamhet” i mejlets ämnesfält. Om du har frågor kan du kontakta Isadora Spoerer, projektledare, tfn 08-588 891 40, isadora.spoerer@kvinnatillkvinna.se.

Metod och utvecklingsenheten – metod och utveckling

Praktikuppgifter

 • Bereda underlag för analys och internt utbyte av metoder inom konfliktförebyggande frågor. såsom konflikt- och omvärldsanalys.
 • Delta i datainsamling och dataanalys.
 • Genomföra internseminarier och delta i informatörsgruppens verksamhet.
 • Delta i enhetsmöten och i förekommande interna utbildningar.
 • Andra på enhetens förekommande arbetsuppgifter inklusive administration.

Kvalifikationer

 • Kunskap om metoder inom genus, freds- och säkerhetsfrågor
 • Intresse för metodutveckling, resultatuppföljning och organisatoriskt lärande
 • God organisatorisk förmåga
 • God skribent
 • Analytisk
 • Mycket goda språkkunskaper i svenska och engelska
 • Lyhörd, samarbetsvillig och självgående

Meriterande

 • Erfarenhet av engagemang i ideella föreningar
 • Erfarenhet av arbete/studier med eller i något/några av de länder där Kvinna till Kvinna arbetar.

Ansökan

Skicka din ansökan, innehållande brev och CV till praktikant@kvinnatillkvinna.se senast den 22 april 2018. Skriv ”Metod och utveckling” i mejlets ämnesfält. Om du har frågor kan du kontakta Petra Zäther Strader, chef för Metod- och utvecklingsenheten, tfn 08-588 891 39, petra.zather.strader@kvinnatillkvinna.se

Metod och utvecklingsenheten – International Training Programme (ITP)

Gillar du att arbeta med grupper? Vill du lära mer om genusbaserat våld?

Då är denna praktikplats helt rätt för dig! Kvinna till Kvinna arrangerar tillsammans med Polisen ett internationellt utbildningsprogram på temat genusbaserat våld. Programmet riktar sig till myndigheter och civila samhällets organisationer i Albanien, Kosovo, Montenegro, Moldavien och Ukraina. Under din praktik blir du del av det team som arbetar med programmet och får möjlighet att sätta dig in i vilka metoder och utmaningar som finns för att förebygga genusbaserat våld och ge direkt stöd till överlevare.

Praktikuppgifter

 • Delta i arbetet med planering av utbildningens innehåll, t ex studiebesök, föreläsningar och gruppövningar
 • Bidra till utformning och sammanställning av utvärderingar och resultatuppföljning
 • Omvärldsbevakning i frågor som rör genusbaserat våld
 • Bidra till rekrytering av deltagare
 • Bidra till kommunikation om programmet
 • Delta i enhetsmöten och i vissa interna utbildningar
 • Andra på metodenheten och andra avdelningar förekommande arbetsuppgifter

Kvalifikationer

 • Mycket god organisatorisk förmåga
 • God kommunikatör
 • Analytisk
 • Lyhörd, samarbetsvillig och självgående
 • Mycket goda språkkunskaper i svenska och engelska

Meriterande

 • Erfarenhet av arbete/studier i något av de länder som ingår i programmet
 • Tematisk kunskap om genusbaserat våld
 • Erfarenhet av vuxenutbildning

Ansökan

Skicka din ansökan, innehållande brev och CV till praktikant@kvinnatillkvinna.se senast den 22 april 2018. Skriv ”ITP” i mejlets ämnesfält. Om du har frågor kan du kontakta Anna Sundén, projektledare ITP GBV, tfn 08-588 891 65, anna.sunden@kvinnatillkvinna.se.

28 mars 2018