Swisha en gåva till 90 18 003 Swish

Kvinna till Kvinna i Israel

Vi tror precis som du att ockupationen kan upphöra och därmed kunna möjliggöra fred, även i en så långvarig asymmetrisk konflikt som den mellan staten Israel och Palestina. Människor drabbas av konflikten på olika sätt i både Palestina och Israel. Lyckligtvis finns det modiga kvinnorättsförsvarare som kämpar för att få ett slut på ockupationen av Palestina och på så sätt möjliggöra en fred.

I Israel finns en stark, feministisk rörelse som kämpar för kvinnors rättigheter. Kvinnor från etniska minoriteter lever under flera förtryck, på grund av sin könsidentitet, sin etnicitet och/eller deras unga ålder – då både sociala normer och lagstiftning begränsar deras inflytande. Vi samarbetar med lokala organisationer som arbetar för att få slut på diskrimineringen av etniska minoriteter, genom att stötta palestinska, beduinska, etiopiska, ryska och Mizrahi judiska kvinnor att ta plats i samhället och politiken.

Inga vapen på köksborden!

Genusbaserat våld i det israeliska samhället är delvis en konsekvens av ett militariserat samhälle. Vapenindustrin slukar pengar som istället skulle kunna gå till insatser för kvinnors rättigheter. Organisationer som vi stöttar har arbetat för att vaktbolag inte ska tillåta sina anställda att ta med sina arbetsvapen hem. Det har lett till viss förbättring av vapenkontrollen. Med din hjälp kan kvinnor fortsätta att organisera sig för att stoppa spridningen av vapen. Fler vapen ger inte ökad säkerhet! Särskilt inte för kvinnor.

Kvinnorättsorganisationer arbetar för att få bort diskriminerande lagar och traditionella normer som begränsar och har negativ inverkan på kvinnors deltagande och inflytande på lokal nivå. Vi stöttar organisationer som stärker unga kvinnor och kvinnor från etniska minoriteter, för att ge dem en röst att påverka sina livsvillkor.

Förändring är möjlig

Kvinnor organiserar sig för att ockupationen ska upphöra. Det är ett ställningstagande som kan leda till hot och övergrepp mot både kvinnorättsförsvarare och aktivister. Detta i ett sammanhang där yttrandefriheten och det demokratiska utrymmet har minskat. Trots det har många människor deltagit i protester, både på gator och i sociala medier. Tillsammans stöttar vi dessa kvinnorättsförsvarare i deras modiga arbete!

Vi och våra partnerorganisationer kämpar tillsammans för att alla ska kunna leva fria från våld och diskriminering.

Kvinna till Kvinna har ett kontor i Jerusalem sedan 2001. Vi samarbetar med både palestinska och israeliska kvinnorättsorganisationer.

Din gåva är viktig!

Aktuellt från Kvinna till Kvinna: