Swisha en gåva till 90 18 003 Swish

Femdefenders försvarar kvinnors rättigheter

Partnerorganisation WORIWA. Foto: Wolobah Sali

Kvinnorättsförsvarare över hela världen möter hot, våld och trakasserier – just för att de är kvinnor. Trots det vågar kvinnorättsförsvarare möta motståndet och kämpa för fred och kvinnors rättigheter. Vi kallar dem femdefenders, världens modigaste kvinnor.

Kvinnors rättigheter hotas på allt fler platser i världen, inte minst där det pågår krig och konflikter. Femdefenders är kvinnorättsförsvarare som kämpar för kvinnors rättigheter. Exempel på viktiga frågor som kvinnorättsförsvarare arbetar för är:

  • att genusbaserat våld ska vara olagligt
  • att det ska finnas skyddade boenden för kvinnor
  • hbtqi-personers rättigheter
  • att kvinnor ska ha mer inflytande och makt.

Vad betyder ordet femdefender?

Femdefenders är ett begrepp som Kvinna till Kvinna har myntat som en kortare version av ”women human rights defenders” (kvinnorättsförsvarare).

Den 29 november på Internationella dagen för kvinnorättsförsvarare – Femdefenders day uppmärksammar vi alla de kvinnorättsförsvarare som står upp för kvinnors rättigheter världen över.

Kvinna till Kvinna och kvinnorättsförsvarare

Att stödja kvinnorättsförsvarare är grunden i Kvinna till Kvinnas arbete. I dag stödjer vi mer än 100 kvinnorättsorganisationer i 20 konfliktdrabbade länder, i deras arbete att stärka kvinnors rättigheter, inflytande och makt och att uppnå varaktig fred.

Vi bevakar sedan länge situationen för kvinnorättsförsvarare i konfliktdrabbade länder. Vi ser att de ställs inför specifika utmaningar i sitt arbete och sin aktivism, som är kopplat till att de är just kvinnor och arbetar för kvinnors arbete. De möter hot, hat och trakasserier som en medveten strategi för att skrämma, tysta och stoppa dem från att utmana patriarkala maktstrukturer.

Gör förändringen möjlig – ge en gåva

Hur påverkar hot och trakasserier kvinnorättsförsvarare?

Att leva och arbeta under hot och trakasserier har normaliserats för många femdefenders och blivit ”en del av vardagen”.

Kvinna till Kvinnas rapporter visar på en global trend där arbetet med att tysta kvinnorörelsen och de som kämpar för jämställdhet intensifieras. Att tysta kvinnorörelsen är målet för många olika grupperingar i dagens samhälle, så som anti-genusrörelsen, auktoritära regeringar, patriarkala religiösa strukturer, samhällsledare, nationalister och extrem-högern.

Drivkrafterna bakom hatet och hoten som kvinnorättsförsvarare utsätts för är kopplade till makt. Att ifrågasätta rådande maktförhållandena triggar hat. En kvinnorättsförsvarares arbete handlar om att utmana normer och omkullkasta patriarkala strukturer. Det handlar i slutändan om att personer i maktpositioner måste ta ett steg tillbaka.

Vilka typer av hat möter kvinnorättsförsvarare?

Vår undersökning visar att trakasserier är den vanligast formen av hat mot kvinnorättsförsvarare. Smutskastningskampanjer och falska anklagelser kommer på andra plats, följt av hot om fysiskt våld och till och med dödshot. 1 av 10 femdefenders har upplevt sexuella trakasserier eller sexuella övergrepp på grund av sin aktivism.

Vem ligger bakom hatet och hoten?

Traditionella, lokala ledare och religiösa aktörer är den grupp som ligger bakom majoriteten av hatet mot kvinnorättsförsvarare visar vår senaste rapport. Den näststörsta gruppen är regeringar och myndigheter.

Den globala tendensen är att regeringar blir mer och mer auktoritära, och att samhällen blir mer konservativa, med ett ökat fokus på traditionella värderingar och normer. Höger- och nationalistiska grupper och politiker ligger också ofta bakom hot och hat.

Olivia Promise Kabatesi, 36, grundande år 2019 Empower Rwanda med visionen att stärka de mest utsatta kvinnorna, barnen och ungdomarna. Organisationen har nu varit partner till Kvinna till Kvinna i över ett år. Foto: Gloria Powell

Stötta kvinnors rättigheter du också!

Kvinna till Kvinna stödjer fler än 100 kvinnoorganisationer som trots hot och hat står upp för kvinnors rättigheter – vi kallar dem femdefenders. Du kan vara med och stötta femdefenders världen över genom att bli månadsgivare.

Bli månadsgivare »

Berättelser från kvinnorättsförsvarare i världen