Swisha en gåva till 90 18 003 Swish
Foto: Christopher Herwig

Femdefenders försvarar kvinnors mänskliga rättigheter

Kvinnor världen över möter hot, våld och trakasserier – för att de är kvinnor. Trots det vågar kvinnorättsförsvarare möta motståndet och kämpa för fred och kvinnors rättigheter. Vi kallar dem femdefenders.

Kvinnors mänskliga rättigheter hotas på allt fler platser i världen, inte minst där det pågår krig och konflikter. Femdefenders är kvinnorättsförsvarare som kämpar för kvinnors mänskliga rättigheter. För att genusbaserat våld ska vara olagligt. För att det ska finnas skyddade boenden för kvinnor. För upprättelse för hbtqi-personer som utsatts för våld. För att kvinnor ska ha mer inflytande och makt. För att ta några viktiga exempel.

Femdefenders vapen är ord och samarbete

Det görs hela tiden framsteg för kvinnors rättigheter i många länder och i världen. Flickor går nu i genomsnitt sju år i skola, mödradödligheten minskar och barnäktenskapen blir långsamt färre. Tack vare kvinnors krav på politiskt inflytande utgör kvinnor i dag i snitt 24 procent i världens parlament.

Många modiga kvinnor som höjer rösten och som kräver sina rättigheter förföljs och motarbetas. Som vapen för att tysta dem används hot, isolering, trakasserier, sexuellt våld och ryktesspridning. Många femdefenders anklagas för att vara prostituerade, häxor, förrädare, onormala. De hängs ut i media och många blir utfrysta av familjen. Motstånd mot kvinnor som tar plats i offentligheten finns över hela världen. Många regimer motarbetar det civila samhällets organisationer som ett sätt att tysta meningsmotståndare och politisk opposition.

Forskning visar att en stark kvinnorörelse är den absolut viktigaste faktorn när ett land stiftar lagar om jämställdhet och kvinnors rättigheter. Det som gör störst skillnad för jämställdheten är alltså att kvinnor organiserar sig. Det är genom hårt arbete och modiga femdefenders kamp som det hela tiden görs framsteg för kvinnors rättigheter.

”Vi är många aktivister som har hängts ut med namn, bild och personlig information. Vi beskrivs som farliga för nationen. Som utländska spioner som krossar familjer, förmår kvinnor att ta ut skilsmässa och ungdomar att bli homosexuella.”
/Femdefender från Armenien

De femdefenders som vi stöttar arbetar ofta i konfliktdrabbade områden, där svåra livsvillkor och diskriminering ger upphov till våld. Femdefenders utmanar manliga maktstrukturer och kräver att kvinnor får ta plats vid borden när freden ska förhandlas. Femdefenders använder ord och samarbete. Ditt bidrag går till femdefenders världen över som kämpar för en mer jämställd värld.

 

 

Vad betyder ordet femdefender?

Femdefenders är ett begrepp som Kvinna till Kvinna myntat som en kortare version av ”women human rights defenders”, på svenska ”kvinnorättsförsvarare”.

Den 29 november på Internationella dagen för kvinnorättsförsvarare – Femdefenders day uppmärksammar vi alla de kvinnorättsförsvarare som står upp för kvinnors rättigheter världen över.

Gör förändringen möjlig – ge en gåva

Olivia Promise Kabatesi, 36, grundande år 2019 Empower Rwanda med visionen att stärka de mest utsatta kvinnorna, barnen och ungdomarna. Organisationen har nu varit partner till Kvinna till Kvinna i över ett år. Foto: Gloria Powell

Stötta kvinnors rättigheter du också!

Kvinna till Kvinna stödjer fler än 100 kvinnoorganisationer som trots hot och hat står upp för kvinnors rättigheter – vi kallar dem femdefenders. Du kan vara med och stötta femdefenders världen över genom att bli månadsgivare.

Bli månadsgivare »

Berättelser från kvinnorättsförsvarare i världen:

”Människor är försiktiga med vad de säger, även i privata sammanhang, eftersom de misstänker alla. Det är ett tillstånd av paranoia.”