Stå upp för kvinnors rättigheter varje dag
Bli månadsgivare »
Ge en SMS-gåva

Styrning och kontroll

Kvinna till Kvinna får finansiellt stöd från myndigheter, institutioner, fonder, organisationer, företag och privata gåvogivare.

Kvinna till Kvinnas enskilt största bidragsgivare är Sida, men vi arbetar kontinuerligt för att bredda finansieringen och därmed minska Sida-beroendet. Under 2016 stod Sida-anslag för 77 procent av allt stöd.

Vi får även bidrag från Allmänna Arvsfonden, EU, Folke Bernadotteakademin, norska staten samt Utrikesdepartementet. Kvinna till Kvinna är även förmånstagare hos Svenska Postkodlotteriet.

För mer information om hur mycket varje finansiär bidrar med, se vår verksamhetsberättelse »

FRII:s kvalitetskod

Kvinna till Kvinna är medlem av Frivilligorganisationernas Insamlingsråd (FRII), som arbetar för att insamling ska bedrivas på ett etiskt korrekt sätt. FRII har beslutat att tillämpa en kvalitetskod för insamlingsorganisationer, som medlemmarna är skyldiga att följa. Avsikten med koden är ökad insyn och öppenhet i organisationernas verksamhet.

FRIIs kvalitetskod är insamlingsbranschens instrument för självreglering, och fungerar som ett stöd i organisationernas kvalitetsarbete. Koden belyser en organisations verksamhet ur ett brett perspektiv, i syfte att bygga upp en hållbar och transparent struktur med god intern kontroll och styrning.

2013 genomfördes en större uppdatering av FRII:s kvalitetskod, då rapporteringskraven förändrades och den årliga kodrapport som varje organisation skrev ersattes av en revisorsgranskning samt en effektrapport.

Revision och effektrapport

Vartannat år granskar vår revisor att kraven i koden är uppfyllda. Vi skriver varje år en effektrapport där vi berättar hur vi som organisation gör framsteg i relation till våra långsiktiga mål. FRIIs kvalitetskod är ett redskap som, genom att ställa krav på god intern kontroll och styrning, hjälper oss att svara upp mot de krav och förväntningar som givare och andra intressenter ställer.

Målsättningen är att du som givare ska känna dig trygg – och att vi kan erbjuda ett tryggt givande.

För mer detaljerad information om koden, se FRIIs hemsida »

Kodrapporter

Från och med 2013 granskar revisorerna att Kvinna till Kvinna uppfyller kraven i FRII:s kvalitetskod.

Oberoende revisors bestyrkanderapport 2016 (pdf)

Kodrapport 2012 (pdf)
Rapporten är upplagd enligt FRII:s mall där skuggade fält innebär att inget informationskrav finns.

Effektrapporter

Effektrapport 2016 är inkluderad i Verksamhetsberättelsen 2016 se sid 5.

Effektrapport 2015 är inkluderad i Verksamhetsberättelsen 2015 se sid 33.

Effektrapport 2014 (pdf)

Effektrapport 2013 (pdf)

Fler dokument

Insamlingspolicy (pdf) 

Kvinna till Kvinnas stiftelseförordning (pdf)

Uppförandekod (pdf)

Information avseende ersättning till högsta tjänsteman (pdf)

Placeringspolicy (pdf)

Verksamhetsberättelser

Om Kvinna till Kvinna

Kvinna till Kvinna jobbar för kvinnors rättigheter i 20 länder, och stödjer över 100 kvinnorättsorganisationer runtom i världen. Tillsammans  skapar vi trygga platser längs flyktvägar och ser till att våldsutsatta kvinnor får hjälp. Vi ger kvinnor förutsättningar att ta makten över sina egna liv.

Läs mer om Kvinna till Kvinna »