Stå upp för kvinnors rättigheter varje dag
Bli månadsgivare »
Ge en SMS-gåva

Kvinna till Kvinna i Kosovo

Kosovo är ett bra exempel på hur kvinnorörelsen har varit betydande för hela landets väg mot en hållbar fred. Etniska konflikter är utbredda, men kvinnorörelsen har skapat samarbete över de olika grupperingarna. Detta är något som politiska ledare inte har lyckats med, och det är därför viktigt att kvinnoorganisationers arbete får fortsatt stöd.

Kvinna till Kvinnas goodwill-ambassadör Linnéa Claeson tillsammans med Luljeta Demolli, Nita Zogiani och Lavdi Zymberi från organisationen Kosovo Gender Studies Centre. Foto: Majlinda Hoxha
Kvinna till Kvinnas goodwill-ambassadör Linnéa Claeson tillsammans med Luljeta Demolli, Nita Zogiani och Lavdi Zymberi från organisationen Kosovo Gender Studies Centre. Foto: Majlinda Hoxha

Kosovo är fortfarande präglat av kriget i slutet av 90-talet. Kosovos status som land är omtvistad. I dag är landet erkänt av drygt 100 länder, men relationen till Serbien är fortsatt inte löst efter kriget. Spänningar mellan de etniska grupperna i Kosovo försvårar situationen. Kvinnorörelsen i Kosovo lyckas dock med sådant som inte beslutsfattare gör: Kvinna till Kvinnas partnerorganisationer i landet har visat under många år att samarbete över etniska gränser är möjligt. Kvinna till Kvinnas partnerorganisationer har varit med och ordnat möten och konferenser om fredsbyggande arbete både inom Kosovo och mellan länderna på Balkan.  Ett resultat av dessa möten är det nätverk för unga kvinnor från Kosovo och Serbien som vill arbeta för att främja fred mellan länderna.

Trots kvinnorörelsens arbete prioriteras kvinnor bort från de dialoginitiativ som äger rum för att normalisera relationen mellan Kosovo och Serbien. Det är därför viktigt att kvinnorörelsen får fortsatt stöd för att kunna bedriva sitt viktiga arbete för fred och kvinnors rättigheter.

Ny lag förbättrar ekonomin för våldsutsatta kvinnor

Lokala kvinnorättsorganisationer har länge arbetat för att personer som utsatts för sexuellt våld ska få upprättelse. 2014 antogs äntligen en lag som gör att de som utsattes för sexuellt våld under kriget ska kunna få ekonomiskt stöd, på samma sätt som krigsveteraner. De som begått sexuella övergrepp går dock fortfarande ofta ostraffade. Av samma anledning är det också svårt för kvinnor att lämna våldsamma relationer. Organisationer som Kvinna till Kvinna samarbetar med, arbetar för att förebygga genusbaserat våld, och för att kvinnor som utsatts för trafficking ska få hjälp.

Kvinnligt deltagande ökar på flera arenor

De senaste åren har antalet kvinnor på beslutsfattande positioner ökat. En kvinnlig president och borgmästare är exempel på det. Valdeltagandet är dock fortfarande lägre hos kvinnor än hos män, och arbetslösheten är också mer utbredd bland kvinnor. Kvinnorörelsen i Kosovo fortsätter att arbeta för att kvinnor ska ta mer plats i myndigheter, så att de till exempel kan påverka landets EU-integration.

Kvinna till Kvinna har arbetat i Kosovo sedan 1994, och har sedan 1998 kontor i Pristina.

Våra partnerorganisationer i Kosovo:

  • Artpolis – Art and Community Center
  • Kosovar Gender Studies Center
  • Kosova Women’s Network
  • Medica Kosova
  • Mitrovica Women Association for Human Rights 
  • Network of Roma, Ashkali and Egyptian Women’s Organizations of Kosovo
  • Open Door (Dera e Hapur)
  • Ruka Ruci

Din gåva är viktig!

Gå vidare »

Mer om Kosovo