Fler val

Julienne Lusange deltar i en Integrated Security-workshop i Burundi, anordnad av Kvinna till Kvinna för kongolesiska kvinnorättsaktivister. Foto: Kvinna till Kvinna/Anna Lithander.
Julienne Lusange deltar i en Integrated Security-workshop i Burundi, anordnad av Kvinna till Kvinna för kongolesiska kvinnorättsaktivister. Foto: Kvinna till Kvinna/Anna Lithander.

Stärka kvinnorättsförsvarare

Att arbeta för kvinnors rättigheter är både ett viktigt och ofta mycket givande jobb. Men det är samtidigt slitsamt och i många länder bokstavligen livsfarligt. Över hela världen utsätts kvinnorättsaktivister för sexuella trakasserier, hot och ryktesspridning eftersom de utmanar makten och trotsar normer och traditioner som tilldelar kvinnor en underordnad roll.

Enligt en kartläggning som Kvinna till Kvinna gjorde 2008 i samarbete med Urgent Action Fund och Front Line Defenders är några av de vanligaste hoten mot kvinnorättsförsvarare:

  • Sexuellt våld: kvinnors kroppar är fysiska och verbala måltavlor.
  • Isolering: kvinnors rörelsefrihet, kommunikations- och finansieringsvägar begränsas – vilket effektivt underminerar deras nätverkande.
  • Förtal: ryktesspridning används för att förminska och misstänkliggöra aktivister. Kvinnor anklagas offentligt för att vara prostituerade, förrädare, häxor och manshatare.

Detta bekräftades också i rapporten Equal Power – Lasting Peace (2012), där flera av de intervjuade aktivisterna berättade att de själva, eller andra aktivister i deras närhet, utsatts för en eller flera av dessa typer av hot. Och när Kvinna till Kvinna gjorde en uppföljande studie 2014, Femdefenders – Näthat, gatuhat och världens modigaste kvinnor, var resultatet tyvärr detsamma.

”Situationen blir värre för varje dag. Hoten och morden gör att vårt handlingsutrymme som försvarare av kvinnors rättigheter krymper”, berättar en kvinnorättsaktivist från den irakiska organisationen Baghdad Women’s Association i Femdefenders-rapporten.

Ständig fara

Under de senaste årens revolutioner i Mellanöstern och Nordafrika har kvinnoaktivister kämpat sida vid sida med män och krävt diktatorers avgång, frihet och rättvisa. Men i efterspelet har kvinnor tvingats inse att kraven på frihet i första hand inte varit ämnade för dem.

”Genom att begå sexuella övergrepp på kvinnliga aktivister har militären försökt visa att kvinnor inte platsar i det offentliga rummet. De har försökt uppvigla män till att vända sig emot kvinnors deltagande i protesterna”, säger egyptiska aktivisten Mozn Hassan.

Och i Demokratiska Republiken Kongo är kvinnorättsaktivister som arbetar mot straffrihet för sexuellt våld och våldtäkter i ständig fara. ”Om jag berättar sanningen kommer jag att bli våldtagen eller dödad. Det finns ingen som skyddar mig”, förklarar en aktivist.

Leva ensam

Förutom hot och övergrepp plågas många kvinnorättsaktivister av dåligt samvete – gentemot nära och kära, för att engagemanget tar så mycket tid och kraft som istället kunde lagts på att öka familjens ofta knappa resurser, och gentemot det man engagerat sig i, eftersom behoven alltid är så stora att det man gör aldrig känns tillräckligt. Många kämpar också med svåra beslut om den egna framtiden.

”(Som kvinnorättsaktivist) riskerar (du) att få leva ensam och det är en risk som få personer är villiga att ta. Jag kan inte låta bli att tänka på hur människor uppfattar mig, som feminist och grundare av en kvinnoorganisation. Det är en del av nedvärderandet, att de påpekar att jag inte är gift eftersom jag arbetar med frågor som män ogillar. Det är som ett straffsystem. Du måste alltid vara väldigt självsäker och det tar så mycket energi”, berättar en kvinnorättsaktivist verksam i södra Kaukasien.

Kvinnorättsaktivister kämpar både mot förtryckande regimer och konservativa traditioner och de behöver stöd för att orka fortsätta sitt viktiga arbete. Kvinna till Kvinna har tagit fram en webbaserad manual, Integrated Security, som innehåller råd kring hur kvinnorättsaktivister kan jobba med sin egen säkerhet, och håller kontinuerligt utbildningar i samma ämne. Att uppmärksamma kvinnorättsaktivisters insatser genom rapporter och kampanjer och att driva på politiker inom Sverige och EU för att få dem att besöka kvinnoaktivister på sina utlandsbesök, är andra sätt att öka deras möjligheter och skydd, eftersom det synliggör och legitimerar deras arbete.

Senast uppdaterad: 2016-09-16