Fler val

Unga kvinnor från Mellanöstern möts i Amman
Unga kvinnor från Palestina, Libanon, Irak, irakiska Kurdistan, Jordanien och Egypten möttes våren 2014 i Amman för att stärka sin kvinnorätts- och fredsaktivism. Foto: Kvinna till Kvinna/Matilda Reiderstedt & Nadia Elgohary

Skapa mötesplatser

En avgörande faktor för att kunna bli en aktör i samhället är möjligheten att träffa andra och utbyta tankar och erfarenheter. Men i många konfliktdrabbade samhällen saknar kvinnor tillträde till offentliga rum och deras rörelsefrihet är begränsad.

I dessa samhällen får kvinnor inte själva bestämma vem de vill vara, leva med, träffa eller hur de ska klä sig. Att vistas på platser där människor vanligtvis möts för att interagera, som kaféer eller torg, är omöjligt för dem. I sådana situationer behövs alternativa mötesplatser, platser som kan bryta den isolering många kvinnor lever i.

En mötesplats kan vara på marknaden, hos grannen eller vid vattenpumpen – ställen där kvinnor, på ett sätt som accepteras av det omgivande samhället, kan träffas och samtala. Kvinnoorganisationer skapar organiserade mötesplatser där kvinnor både kan känna sig trygga och få egen tid tillsammans, och som de har möjlighet att ta sig till på ett säkert sätt. Det kan till exempel vara i en kvinnoorganisations lokaler eller i arrangerade samtalsgrupper.

Kraft att påverka

På mötesplatsen får kvinnor en möjlighet att utbilda sig, bygga självförtroende och utvecklas som individer. För en del kvinnor handlar det om att få kraft att kräva mer makt över den egna kroppen och i hemmet, för andra om att gå samman och agera för till exempel säkra skoltransporter och tillgång till sjukvård, eller att själva ta steget att bli aktiva i en kvinnoorganisation eller ge sig in i politiken.

Eftersom män dominerar både beslutsfattandet och det offentliga rummet, innebär mötesplatserna ett sätt för kvinnor att tillsammans få kraft att försöka påverka samhället till att bättre tillgodose både mäns och kvinnors behov. Mötesplatserna, och kvinnoorganisationerna, blir därmed en förutsättning för att utveckla demokratin.

Möten över konfliktgränser

Kvinna till Kvinnas samarbetsorganisationer ordnar inte bara mötesplatser för kvinnor lokalt, utan för även samman kvinnor från olika sidor av konflikter. Att våga berätta om sina erfarenheter av konflikten och höra kvinnor från den andra sidan berätta om sina, är ett sätt att skapa förutsättningar för förståelse, minska rädsla och hat och motverka demoniseringen av motståndaren. Det är i möte och i dialog med ”den andre” som förutsättningar för fred kan skapas.

Oavsett vilka som deltar måste kvinnorna kunna lita på att de kan vara sig själva och säga vad de tänker utan att det slår tillbaka mot dem. Kvinnoorganisationerna som organiserar dessa mötesplatser arbetar därför mycket med att bygga upp förtroende. Många gånger sprider sig kunskapen om en mötesplats från mun till mun. Den som har goda erfarenheter bjuder in en vän eller granne.

Både under och efter krig och konflikter kan det vara svårt för kvinnoorganisationer att träffas i själva konfliktområdena. Möten över konfliktgränser betraktas ofta med misstro av det omgivande samhället och kan uppfattas som ett hot mot den rådande makten. Vid sådana tillfällen kan Kvinna till Kvinna hjälpa till med stöd och resurser för att kvinnor istället ska kunna mötas på en neutral plats. Till exempel har vi ordnat möten för kvinnor från Israel och Palestina i Jordanien och för kvinnor från södra Kaukasien i Istanbul.

Senast uppdaterad: 2014-06-05