Fler val

Personuppgiftslagen, PUL

När du skänker en gåva till Kvinna till Kvinna sparar vi dina personuppgifter som till exempel namn, adress och personnummer. Detta för att vi ska kunna kontakta dig och ge dig information om vårt arbete som du bidrar till.

Vi låter aldrig någon annan än våra samarbetspartners (de som hjälper oss med brevutskick, telefonkampanjer etc.) få tillgång till dina uppgifter.

Vi garanterar i enlighet med Personuppgiftslagen att vi och våra samarbetspartners behandlar dina person- och kontaktuppgifter konfidentiellt. Vårt register uppdateras regelbundet mot exempelvis SPAR (folkbokföringsregistret) för att säkerställa korrekta uppgifter.

Du kan när som helst höra av dig till Kvinna till Kvinna så ser vi till att du inte får några fler utskick eller telefonsamtal.
info@kvinnatillkvinna.se eller 08-588 891 00

 

Senast uppdaterad: 2012-11-29