Fler val

Så används din gåva

Kvinna till Kvinna fick Right Livelihood Award 2002 för vårt framgångsrika stöd till kvinnors freds- och försoningsarbete. För mer information om vår verksamhet och vart dina pengar går, läs under Vad vi gör.

Tack vare gåvor kan vi driva vårt arbete med att stärka kvinnor i konfliktdrabbade områden. Den egna insamlingen bidrar till att vi kan få bidrag från Sida. Bidrag från allmänheten möjliggör också stöd till kvinnor i områden som vi inte kan få statlig eller annan finansiering för. Bidragen är dessutom mycket betydelsefulla då snabba insatser krävs av oss.

När man ger en gåva överlåter man i regel åt Kvinna till Kvinna att avgöra i vilken verksamhet pengarna används. Det innebär att vi generellt inte öronmärker gåvor till särskilda områden.  Skälet till det är att viss påbörjad verksamhet kanske redan har säkrad finansiering och då möjliggör pengarna annan verksamhet, som saknar finansiering. I vissa fall där särskilda insatser krävs, eller när det gäller större samarbeten så kan öronmärkning ske.

Skattereduktion för privatpersoner

Den 1 januari 2012 trädde en ny lag i kraft som gäller möjligheten till skattereduktion för gåvor från privatpersoner till ideella organisationer. Kvinna till Kvinna har fattat beslut om att inte ansöka om skattereduktion för gåvor hos skatteverket. Detta då Kvinna till Kvinna anser att våra insamlade medel i dag inte är tillräckligt omfattande för att det ska gynna organisationens nuvarande insamling. Vid frågor, kontakta Givarservice.

Kvinna till Kvinna har ett 90-konto

Kvinna till Kvinna har ett 90-konto, det vill säga ett plusgiro-/bankgirokonto som börjar med siffran 90, vilket borgar för att insamlingen bedrivs seriöst. Kvinna till Kvinna står under tillsyn av Länsstyrelsen och Svensk Insamlingskontroll. Kvinna till Kvinna räkenskaper kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll, som har tilldelat Kvinna till Kvinna två 90-konton: PG 90 18 00-3 och BG 901- 80 03. Svensk Insamlingskontroll bevakar att alla 90-kontohavare använder sina insamlade medel på ett korrekt sätt och att insamlingar inte belastas med oskäliga kostnader. Läs mer hos Svensk Insamlingskontroll: www.insamlingskontroll.se

Vi är medlem i Frivilligorganisationernas insamlingsråd, FRII.

Frivilligorganisationernas insamlingsråd arbetar för etiska och professionella insamlingar i Sverige.

Nyckelordet i etisk insamling är respekt, öppenhet, trovärdighet och kvalitet. Du kan läsa mer om etisk och professionell insamling på www.frii.se. Kvinna till Kvinna fyller varje år i den kodrapport som Friis: kvalitetskod kräver. 

 

Senast uppdaterad: 2015-11-10