Fler val

PostkodLotteriets utdelning 2015
Lena Ag och Kvinna till Kvinna fick ta emot totalt 19 miljoner kronor vid PostkodLotteriets utdelning 2015. Här tillsammans med Rickard Sjöberg. Foto: PostkodLotteriet

Gå med i PostkodLotteriet

Kvinna till Kvinna är sedan 2010 förmånstagare till Svenska PostkodLotteriet. Tack vare pengar från PostkodLotteriet kan Kvinna till Kvinna bland annat utbilda unga kvinnor i fredsarbete.

Genom projektet Young Women’s Academy, som drivs med hjälp av PostkodLotteriet, ger Kvinna till Kvinna unga kvinnor från Södra Kaukasien och Balkan en unik möjlighet att stärka sina ledaregenskaper och sina förmågor att driva politisk påverkan. Målet är att kvinnorna ska stärkas i sin roll som fredsaktörer för att på så sätt bidra till en positiv samhällsförändring.

Pengar från PostkodLotteriet går också till vårt arbete i Kongo
I Demokratiska Republiken Kongo stödjer Kvinna till Kvinna organisationer som arbetar för att flickor ska slippa ha sex med sina lärare för att få bra betyg. Med PostkodLotteriets stöd genomför Kvinna till Kvinna också satsningen ”Afya Bora” (god hälsa på Swahili). Enligt FN-statistik beräknas två av tre kvinnor i DR Kongo utsättas för fysiskt, sexuellt eller annat våld under sin livstid. Afya Bora fokuserar på att förebygga våld, bland annat genom så kallade dialoggrupper i byar i norra och södra Kivu, där såväl män som kvinnor – och inte minst byns ledare – samtalar om normer och traditionella könsroller. Dessa dialoggrupper har visat sig framgångsrika, då de leder till att våld mot kvinnor inte längre anses acceptabelt.

Pengar från PostkodLotteriet har också gått till arbetet mot våld mot kvinnor i Armenien och till freds- och kvinnorörelsen i Israel.

Rekordstor utdelning 2015
2015 fick Kvinna till Kvinna en rekordstor summa från PostkodLotteriet, 19 miljoner, varav 9 miljoner ska gå till arbete för kvinnors rättigheter i Kongo.

– Pengarna från PostkodLotteriet gör det möjligt för oss att fortsätta stödja kvinnor i krigsdrabbade länder i deras dagliga kamp för fred och rättmätigt inflytande över sitt samhälle och i sina egna liv, säger Lena Ag, generalsekreterare för Kvinna till Kvinna.

Sedan 2010 har Kvinna till Kvinna tilldelats 27 miljoner kronor.

Ett 50-tal organisationer är numera förmånstagare i Lotteriet. 2015 delade Lotteriet ut 1,18 miljarder kronor till förmånstagarna.

Över 4,9 miljarder kronor hittills
PostkodLotteriets vinst går direkt till förmånstagarna i Lotteriet. Sammanlagt har de delat ut över 6,1 miljarder kronor till den ideella sektorn sedan starten 2005.

PostkodLotteriet – lotteriet för en bättre värld
I Svenska PostkodLotteriet har lottköparna chans att vinna tillsammans med sina grannar. 25 procent av Sveriges hushåll är med i PostkodLotteriet och varje månad säljs 1,7 miljoner lotter. PostkodLotteriets tv-program PostkodMiljonären sänds i TV4 varje fredag och lördag kväll och har 1 miljon tittare i snitt per program. PostkodLotteriets vision är att bidra till en bättre värld för människor, djur och miljö. Med din lott är du också med och bidrar.

Läs mer om PostkodLotteriet

 

Senast uppdaterad: 2015-03-17