Se fler val

Nyheter

Organisationer vi stödjer

Publicerat: 2012-11-16 20:27

Buducnost – Modrica
Hjälper kvinnor som utsatts för våld. Buducnost driver en telefonjour och ett härbärge där de erbjuder olika former av terapi och juridisk rådgivning. Organisationen arbetar för att förebygga våld mot kvinnor, och stödjer kvinnor i politiken och i samhället i stort. 2010 öppnade …

Läs mer

Kvinnorörelsen

Publicerat: 2012-11-16 20:13

Trots att kvinnor uteslöts från de fredsförhandlingar som markerade slutet på kriget i Bosnien-Hercegovina, har kvinnorörelsen varit mycket aktiva i fredsbyggande och försoning. Kvinnorörelsen har byggt upp förtroende och vänskap mellan kvinnor från olika etniska grupper.

En viktig grund för återuppbyggnaden utgjorde också de kvinnocenter som …

Läs mer

Kvinnors situation

Publicerat: 2012-11-16 19:57

Många bosniska kvinnor lever med starka minnen av krigsövergrepp. Men vid den fredsuppgörelse som avslutade kriget i Bosnien-Hercegovina 1995 fanns inga kvinnor med.

Uppgörelsen, Daytonavtalet, är konstruerat på ett sätt som förstärker splittringen av olika etniska grupper, vilket har försvårat återuppbyggnaden av Bosnien-Hercegovina. Daytonavtalet saknar …

Läs mer

Organisationer vi stödjer

Publicerat: 2012-11-10 17:08

Autonomous Women’s Centre, AWC – Belgrad
Erbjuder olika typer av stöd till kvinnor som utsatts för våld och utbildar tjänstemän vid myndigheter och institutioner i att förebygga och hantera våld mot kvinnor. AWC samordnar ett nationellt nätverk av nära 30 organisationer som arbetar mot mäns våld …

Läs mer

Kvinnorörelsen

Publicerat: 2012-11-10 16:39

Den serbiska kvinnorörelsen växte fram på universiteten i Belgrad på 1970-talet, och har i dag en stark akademisk bas. Många kvinnoorganisationer har också nära koppling till fredsrörelsen – framförallt Women in Black som demonstrerade mot krigen under 90-talet.

Under Milosevic-regimen var det svårt för oberoende …

Läs mer

Kvinnors situation

Publicerat: 2012-11-10 16:08

Serbien är ett land som präglas av nationalism och en oförmåga att göra upp med sin del i 1990-talets Balkankrig. Ultranationalister och tidigare krigsförbrytare har en stark ställning i samhället och efter valet 2012 var det just dessa grupperingar – som bland annat förespråkar en …

Läs mer

Organisationer vi stödjer

Publicerat: 2012-11-08 15:34

National Network to End Violence Against Women and Domestic Violence
Nätverk av makedonska civila samhälles-organisationer som är aktiva i arbetet mot våld mot kvinnor, inklusive våld i hemmet. Fokus ligger på att samordna organisationernas insatser för att förbättra Makedoniens politik och praxis inom dessa områden. Nätverket …

Läs mer

Kvinnorörelsen

Publicerat: 2012-11-08 15:23

Två centrala frågor som kvinnorörelsen i Makedonien arbetar med är att bekämpa mäns våld mot kvinnor och att öka kvinnors politiska deltagande.

Flera kvinnoorganisationer arbetar med att informera kvinnor om vikten av att rösta och att engagera sig politiskt. De har också byggt ett samarbete …

Läs mer

Kvinnors situation

Publicerat: 2012-11-08 15:12

Makedonien präglas av politiska spänningar mellan de två största grupperna i landet, etniska makedonier och etniska albaner. De två grupperna är i stor utsträckning segregerade – de bor i olika stadsdelar, går i olika skolor och har olika läroplaner.

De försämrade relationerna mellan etniska grupper …

Läs mer

Organisationer vi stödjer

Publicerat: 2012-11-07 12:02

Center for Women’s Rights – Podgorica
NGO ‘Women’s Rights Center’ (WRC) startade 2012. Verksamheten bygger på grundarnas långa erfarenhet av att arbeta med stöd till kvinnor som utsatts för våld i hemmet och andra brott mot kvinnors mänskliga rättigheter. Genom information och psykologiskt och juridiskt stöd, …

Läs mer