Se fler val

Nyheter

Organisationer vi stödjer

Publicerat: 2012-11-18 20:12

Association for the Protection of Women’s Rights after D. Aliyeva, APWR – Baku
Jobbar framför allt med att stärka kvinnors deltagande i politiken. De erbjuder även kvinnor fri juridisk rådgivning och bistår med advokater i rättstvister som rör kränkningar av kvinnors rättigheter. Organisationen arbetar också med ett …

Läs mer

Kvinnorörelsen

Publicerat: 2012-11-18 20:08

Det finns ett hundratal registrerade kvinnoorganisationer i Azerbajdzjan, men många existerar bara på papperet. Landets auktoritära styre gör det svårt för det civila samhället att utvecklas. Det krävs till exempel en komplicerad byråkratisk process för att registrera en icke-statlig organisation.

Att göra offentliga aktioner är svårt, …

Läs mer

Kvinnors situation

Publicerat: 2012-11-18 19:55

Ända sedan Sovjetunionen upplöstes 1991 har Azerbajdzjan och Armenien stridit om regionen Nagorno-Karabach. 1994 inträdde eldupphör, men ingen varaktig fredsuppgörelse har nåtts och det förekommer fortfarande sporadisk skottlossning i konfliktområdet.

Fredsförhandlingar har ägt rum inom ramen för den så kallade Minsk-gruppen inom Organisationen för säkerhet och …

Läs mer

Organisationer vi stödjer

Publicerat: 2012-11-13 13:32

Society Without Violence, SWV – Jerevan
Utbildar unga kvinnor, främst på landsbygden, om kvinnors rättigheter, demokrati och ledarskap. Syftet är att inspirera unga kvinnor att engagera sig i politik, kultur och samhälle samt att uppmuntra dem att bli ledare och människorättsförsvarare. SWV arbetar även för att involvera kvinnor …

Läs mer

Kvinnorörelsen

Publicerat: 2012-11-13 13:31

Det civila samhället i Armenien är livaktigt, om än ungt och i huvudsak begränsat till huvudstaden. I Jerevan används det offentliga rummet till protester, kampanjer och manifestationer.

De första kvinnoorganisationerna i Armenien bildades i slutet av 1980-talet. I början gick mycket av arbetet ut på att …

Läs mer

Kvinnors situation

Publicerat: 2012-11-13 13:26

Ända sedan Sovjetunionen upplöstes 1991 har Azerbajdzjan och Armenien stridit om regionen Nagorno-Karabach. 1994 inträdde eldupphör, men ingen varaktig fredsuppgörelse har nåtts och det förekommer fortfarande sporadisk skottlossning i konfliktområdet.

Fredsförhandlingar äger rum inom ramen för den så kallade Minsk-gruppen inom Organisationen för säkerhet och …

Läs mer

Organisationer vi stödjer

Publicerat: 2012-10-17 12:26

Anti Violence Network of Georgia – Tbilisi
Nätverk verksamt i nästan hela Georgien – genom skyddade boenden, stödlinjer och kriscentrum – men som har sitt säte i Tbilisi. Anti Violence Network of Georgia erbjuder gratis rådgivning till personer som utsatts för våld i hemmet, utbildar poliser kring lagstiftningen …

Läs mer

Kvinnors situation

Publicerat: 2012-10-16 12:49

Samhället i Georgien, Abchazien och Sydossetien genomsyras av stereotypa uppfattningar om kön, till exempel att kvinnor ska ta hand om barn och hushållsarbete. Dessa stereotyper hindrar kvinnor från att delta fullt ut i samhället och medför att georgiska kvinnor – trots att de är välutbildade …

Läs mer

Kvinnorörelsen

Publicerat: 2012-10-16 12:36

Det civila samhället i Georgien är ungt, och så även kvinnorörelsen. De första kvinnoorganisationerna bildades efter de första demokratiska valen 1992. Det civila samhället ses ännu inte som en självklar del i en demokratisk utveckling i Georgien och är även svagt förankrat i samhället, vilket …

Läs mer

Georgien

Publicerat: 2012-09-14 13:18

Kvinna till Kvinna har varit verksamma i Georgien sedan 2002 och öppnade ett kontor i huvudstaden Tbilisi 2003.

Vi har i dag samarbete med 12 organisationer varav tre finns i utbrytarregionen Abchazien.

Våra samarbetsorganisationer arbetar bland annat med att skapa möjligheter till dialog mellan kvinnor över …

Läs mer