Se fler val

Nyheter

Organisationer vi stödjer

Publicerat: 2016-11-22 11:19
Aswat Nissa

Aswat Nissa 
Aswat Nissa är en kvinnorättsorganisation som startade 2011, kort efter den folkliga revolten i Tunisien, den så kallade Jasminrevolutionen. De arbetar för att bekämpa alla former av könsdiskriminering, uppmuntrar kvinnor att delta i offentliga debatten, samt arbetar för att fler kvinnor ska ha en …

Läs mer

Tunisien

Publicerat: 2016-11-22 11:05
Aswat Nissa

Kvinna till Kvinna började stödja och samarbeta med kvinnoorganisationer i Tunisien 2016. Arbetet koordineras från vårt regionala kontor i Amman, Jordanien.

Kvinna till Kvinnas ambition är att ge stöd till det relativt svaga civilsamhället i Tunisien, samt att motverka motsättningar och uppmuntra till dialog genom …

Läs mer

Kvinnorörelsen

Publicerat: 2012-11-27 17:52

De senaste åren har de framsteg som gjorts inom jämställdhet i regionen gradvis urholkats. Utrymmet för människorättsorganisationer krymper medan militariseringen och fokus på nationell säkerhet ökar. Yttrandefriheten begränsas för politiskt oppositionella, media och människorättsaktivister. 

I mars 2016, släpptes ett lagförslag som kan försvåra arbetet ytterligare för …

Läs mer

Kvinnors situation

Publicerat: 2012-11-27 17:36

Kvinnor har en förhållandevis svag ställning i Jordanien. Under ytan är Jordanien fortfarande ett klansamhälle där män har makten. Senaste årens ökade antal människor på flykt har haft negativa effekter på kvinnors rättigheter, palestinska och syriska kvinnor som lever i flyktingläger är särskilt utsatta, liksom …

Läs mer

Organisationer vi stödjer

Publicerat: 2012-11-18 19:40

Collective for Research and Training on Development–Action, CRTD.A – Beirut
Organisation med gedigen erfarenhet av att arbeta för jämställdhet och att stärka kvinnor politiskt och ekonomiskt. CRTD.A är en föregångare i Mellanöstern-regionen vad gäller forskning och påverkansarbete för förändringar i lagstiftningen och för att öka kvinnors …

Läs mer

Kvinnorörelsen

Publicerat: 2012-11-18 19:18

Kvinnorörelsen i Libanon växte fram i slutet av 1800-talet, då kvinnor började ställa krav på utökade rättigheter. De grundade organisationer som erbjöd yrkesutbildning, hälsovård och information till kvinnor.

Kvinnor har också engagerat sig politiskt tillsammans med män i frihetskamper vid flera tillfällen under 1900-talet. Varje kamp …

Läs mer

Kvinnors situation

Publicerat: 2012-11-18 19:05

Vid en regional jämförelse framstår det libanesiska rättssystemet som relativt progressivt vad gäller kvinnors rättigheter. Diskriminering på grund av kön är förbjudet enligt Libanons konstitution, men i praktiken diskrimineras kvinnor på flera områden och okunnigheten om kvinnors rättigheter är utbredd.

Kriget i Syrien har haft stora …

Läs mer

Organisationer vi stödjer

Publicerat: 2012-11-13 12:38

Achoti – Tel Aviv
Mizrahi-judisk (judar med ursprung i Mellanöstern och Nordafrika) gräsrotsorganisation som arbetar med kvinnor från etniska och sociala grupper som är underrepresenterade i det israeliska samhället. Achoti vill lyfta dessa marginaliserade kvinnors röster och försöker öka deras deltagande i samhället. Achoti arbetar också …

Läs mer

Kvinnorörelsen

Publicerat: 2012-11-13 12:38

I Israel finns en väl utvecklad kvinnorörelse med feministisk inriktning. Flera organisationer arbetar för fred, mot militarisering av det israeliska samhället och mot ockupationen av Palestinska territorier.

Många arbetar också för kvinnors rättigheter, till exempel med att stoppa våld mot kvinnor. Palestinska kvinnor med israeliskt …

Läs mer

Kvinnors situation

Publicerat: 2012-11-13 12:28

Det israeliska samhällets fokus på säkerhetshot har gjort att militära frågor och säkerhet blivit den främsta nationella prioriteringen. Militariseringen har bidragit till att konservera en samhällsstruktur där kvinnor är underrepresenterade inom politiken.

Män är kraftigt överrepresenterade inom alla organ som har makt att besluta om …

Läs mer