Se fler val

Rapporter

Voices from the field (2004)

Voices from the field

About prosecution of sexualised violence in an international context. Rapporten är en sammanfattning av ett seminarium i Stockholm 2003. Den uppmärksammar hur kvinnor som utsatts för sexualiserat våld i konflikt behandlas som vittnen inom internationella brottmålsprocesser som ICTY och Rwanda-tribunalen.

Engelska

Tänk om! (2004)

Tänk om!

En handbok för varaktig fred. Handboken belyser sambanden mellan hållbar utveckling mot fred och kvinnors deltagande i freds- och beslutsprocesser.

Svenska Engelska Arabiska Ryska

Att leva är meningen med livet (2004)

Att leva är meningen med livet

Om samtalsgruppens läkande kraft – kvinnor på Västbanken berättar. Journalisten Birgitta Albons har följt ett antal kvinnor som deltagit i samtalsgrupper i städerna Betlehem, Jenin och Nablus på Västbanken.

Svenska

War is not over with the last bullet (2002)

War is not over with the last bullet

Overcoming obstacles in the healing process for women in Bosnia-Herzegovina. Rapporten är en studie över det psykosociala arbete som bedrivits på olika kvinnocenter i Bosnien-Hercegovina och Kroatien. 200 kvinnor har intervjuats om sin hälsa och ekonomiska situation efter att kriget tagit slut.

Engelska

Getting it Right (2001)

Getting it Right

A Gender Approach to UNMIK Administration in Kosovo. Rapporten visar hur FN och OSCE i stor utsträckning ignorerade kvinnorörelsen i Kosovo, när man drog upp riktlinjer och strategier för framtiden, trots att FN aktivt framhåller vikten av att involvera kvinnor på alla nivåer i fredsprocesser.

Engelska

Engendering the Peace Process (2000)

Engendering the Peace Process

A Gender Approach to Dayton – and Beyond. Rapporten är en studie av kvinnors deltagande i fredsprocessen och vid fredsförhandlingarna som ledde fram till Daytonavtalet i Bosnien-Hercegovina.

Engelska