Se fler val

Rapporter

Gör plats för fred (2011)

Gör plats för fred

Att kvinnor deltar i fredsförhandlingar är en förutsättning för att fredsprocessen ska bli långsiktigt hållbar. Alltför ofta hamnar frågor som rör kvinnors säkerhet och rättigheter vid sidan av i fredsförhandlingar. Den här manualen innehåller en rad praktiska tips för att öka deltagande i fredsprocesser.

Svenska Engelska Arabiska Franska Ryska

Skapa säkerhet (2011)

Skapa säkerhet

En debattskrift om dagens säkerhetspolitiska prioriteringar. Prioriteringar som, har det visat sig, går stick i stäv med det internationella samfundets samsyn om att fred är intimt sammanlänkad med ekonomisk utveckling och demokrati. De går även stick i stäv med all den erfarenhet och forskning som

Svenska Engelska

Links between domestic violence and armed conflict (2010)

Links between domestic violence and armed conflict

Report from a Field Trip in Lebanon. En studie av sambandet mellan mäns våld mot kvinnor och väpnad konflikt med utgångspunkt i Libanon. I Libanon har intervjuer genomförts med Kvinna till Kvinnas samarbetsorganisationer med erfarenhet av att arbeta mot våld i hemmet.

Engelska

10 recommendations for UNSCR 1325 implementation from 60 women’s organizations in conflict regions around the world (2010)

10 recommendations for UNSCR 1325 implementation from 60 women's organisations

These recommendations to international stakeholders and UN Member States’ governments are based on a qualitative survey that The Kvinna till Kvinna Foundation conducted with 60 local partners, i.e. women’s groups in the Balkans, in the Middle East and in the South Caucasus in August 2010.

Engelska

Insiste Resiste Persiste Existe (2008)

Insiste, Persiste, Resiste, Existe

Women Human Rights Defenders’ Security Strategies. Rapporten bygger på över hundra intervjuer med personer som försvarar kvinnors mänskliga rättigheter. Intervjupersonerna kommer från bland annat Algeriet, Bosnien Hercegovina, Burma, Colombia, Demokratiska Republiken Kongo, Iran och Montenegro.

Engelska Arabiska Franska Bosniska Ryska

Pushing the limits (2007)

pushing the limits

Young women’s voices about war, peace and power. I rapporten står tonårsflickor och unga kvinnor i fokus. I områden som drabbas av krig och konflikter är dessa grupper särskilt utsatta.

Engelska

Goda och dåliga exempel (2007)

Goda och dåliga exempel

Häfte från Genderforce, ett EU-finansierat samverkansprojekt, om FN:s resolution 1325 och den svenska handlingsplanen för dess implementering.

Svenska Engelska

Vi rapporterar om kvinnor i krig och konflikt (2006)

Vi rapporterar om kvinnor i krig och konflikt

Rapporten bygger på en granskning av nyhetsmedier i 76 länder på alla kontinenter avseende könsrepresentation.

Svenska

To make room for changes (2006)

To make room for changes

Peace Strategies from women organisations in Bosnia and Herzegovina. Rapporten synliggör kopplingen mellan kvinnors deltagande, ett oberoende civilsamhälle och varaktig fred och demokrati.

Engelska

Security on whose terms? (2005)

Security on whose terms?

If men and women were equal. När kvinnor är otrygga eller hotade och har begränsad rörelsefrihet kan de inte delta i arbetet för fred och demokrati på samma villkor som män. I rapporten diskuteras sambandet mellan säkerhet, utveckling och kvinnors rättigheter.

Engelska