Se fler val

Informationsmaterial

Kvinnor är viktiga i fredsprocesser (2012)

Kvinnor_ar_viktiga_fredsprocesser

Faktablad om kvinnors delaktighet i fredprocesser. En förutsättning för att uppnå långsiktig fred och stabilitet är att låta representanter från hela samhället delta i freds- och försoningsarbetet. Halva befolkningen, kvinnorna, stängs dock i de flesta fall ute från arbetet.

Svenska Engelska

Kvinnors röster gör skillnad (2012)

Kvinnors röster gör skillnad

Faktablad om kvinnoorganisationers roll i arbetet för fred. Många kvinnoorganisationer i konfliktområden arbetar för att synliggöra kvinnor och stärka kvinnors rättigheter. De spelar en viktig roll i arbetet för hållbar demokrati och fred genom att sprida sina kunskaper och erfarenheter till det övriga samhället.

Svenska Engelska

Kvinnors säkerhet ignoreras (2012)

Kvinnors säkerhet ignoreras

Faktablad om säkerhet. Diskriminering och våld mot kvinnor i krig och konflikter ses inte som en säkerhetsfråga inom den internationella säkerhetspolitiken. Och när våldet mot kvinnor fortsätter även efter att konflikten officiellt avslutats blir konsekvensen att freden inte når alla – därmed blir den inte

Svenska Engelska

Sexuellt våld som vapen (2012)

Sexuellt-vald-som-vapen

Faktablad om sexuellt våld i krig och konflikt. Våld mot kvinnor skördar människoliv runt om i hela världen. Problemet är särskilt stort i krig och konflikter och utgör ett allvarligt hot mot utveckling och fred.

Svenska Engelska

Autogirofolder Kvinna till Kvinna

Autogirofolder Kvinna till Kvinna

Information om hur du på ett enkelt sätt kan stödja Kvinna till Kvinnas arbete för kvinnors rättigheter – varje månad! Beställ foldern kostnadsfritt genom att skicka ett mejl till info(at)kvinnatillkvinna.se. Glöm inte att skriva din postadress och vilken folder du vill ha.

Svenska

Infofolder: Kvinna till Kvinna

Infofolder: Kvinna till Kvinna

Kortfattad information om varför Kvinna till Kvinna finns, vilka frågor vi jobbar med och hur du kan engagera dig. Beställ foldern kostnadsfritt genom att skicka ett mejl till info(at)kvinnatillkvinna.se. Glöm inte att skriva din postadress och vilken folder du vill ha.

Svenska Engelska

Bryt tystnaden! – metodmaterial (2011)

Metodmaterial till filmen Wallströms resolution

Ett material för filmvisningar och efterföljande diskussioner runt Marika Griesehls film Wallströms resolution. Filmen följer FN:s särskilda sändebud mot sexuellt våld i väpnade konflikter, Margot Wallström.
Beställ Wallströms resolution via Filmcentrum, http://riks.filmcentrum.se, eller filmens egen hemsida, http://www.resolution1960.se/.

Svenska

Integrated Security – the manual (2011)

Integrated security the manual

Kvinna till Kvinna has created the concept of Integrated Security Workshops for women human rights activists. Integrated Security covers all aspects of an activists work and life, from health and personal networks to secure working spaces.
To visit Integrated Security online, click on the link below.

Engelska

Metodmaterial Kvinnornas krig (2010)

Handledningsmaterial till filmen Kvinnornas krig

Kvinnornas krig (2010) är en 20 minuter lång dokumentär om ett unikt möte mellan kvinnorättsaktivister från Balkan och Demokratiska Republiken Kongo. Metodmaterial för informatörer och lärare (uppdaterat 2014) inför visning samt diskussionsfrågor.

Svenska