Se fler val

Informationsmaterial

Spelhandledning rollspel "Fred för alla"

Informationsbroschyr rollspelet "Fred för alla"

Att kvinnor utesluts från många delar av samhället måste diskuteras både globalt och lokalt. Därför har vi tagit fram rollspelet Fred för alla, som tar upp jämställdhet i samhället, i fredsförhandlingar, och i klassrummet på din skola.

Bokning av spelledare görs till volontar@kvinnatillkvinna.se

Vill du leda spelet

Svenska

Handbook – Gender and Conflict Sensitive Journalism (2015)

Handbook peace journalism

En handbok för skriften Peace journalism, framtagen av Kvinna till Kvinna om hur hur media och journalistik påverkar krig och konflikter. Författare: Pernilla Ahlsén.

Engelska

Informationsbroschyr om rollspelet "Fred för alla"

Informationsbroschyr rollspelet "Fred för alla"

Att kvinnor utesluts från många delar av samhället måste diskuteras både globalt och lokalt. Därför har vi tagit fram rollspelet Fred för alla, som tar upp jämställdhet i samhället, i fredsförhandlingar, och i klassrummet på din skola.

Bokning och mer information om spelet här: volontar@kvinnatillkvinna.se

 

 

Svenska

Våld mot kvinnor i Irak (2015)

Faktablad Irak

Faktablad om våld mot kvinnor i Irak. Faktabladet tar bland annat upp hur den USA-ledda invasionen påverkat kvinnors situation vad gäller utsatthet för våld, aktuell statistik, bristen på rättsligt skydd, hedersrelaterat våld samt barnäktenskap.

Engelska

Effektrapport – Kvinna till Kvinna och året som gick (2014)

effektrapport_thumbnail

Kvinna till Kvinna och året som gick – Hårdnande klimat och livsviktigt stöd till kvinnorättsförsvarare. Kontakt gällande rapporten: Petra Tötterman Andorff

Svenska

Kvinna till Kvinnas policy gällande SD (2014)

Policy SD

Policyn beskriver Kvinna till Kvinnas förhållande till Sverigedemokraterna och ger exempel på hur vi praktiskt tillämpar denna hållning.

Svenska Engelska

Metodmaterial Six Days (2013)

Six Days

Six Days (2013) är en film om kvinnors mod i sviterna av krig. I filmen får vi följa Lanja i irakiska regionen Kurdistan, Maia i Abchazien/Georgien och Nelly i Liberia under sex dagar. Metodmaterialet till filmen syftar till att ge stöd till dig som planerar

Svenska

Kvinnor är viktiga i fredsprocesser (2012)

Kvinnor_ar_viktiga_fredsprocesser

Faktablad om kvinnors delaktighet i fredprocesser. En förutsättning för att uppnå långsiktig fred och stabilitet är att låta representanter från hela samhället delta i freds- och försoningsarbetet. Halva befolkningen, kvinnorna, stängs dock i de flesta fall ute från arbetet.

Svenska Engelska

Kvinnors röster gör skillnad (2012)

Kvinnors röster gör skillnad

Faktablad om kvinnoorganisationers roll i arbetet för fred. Många kvinnoorganisationer i konfliktområden arbetar för att synliggöra kvinnor och stärka kvinnors rättigheter. De spelar en viktig roll i arbetet för hållbar demokrati och fred genom att sprida sina kunskaper och erfarenheter till det övriga samhället.

Svenska Engelska

Kvinnors säkerhet ignoreras (2012)

Kvinnors säkerhet ignoreras

Faktablad om säkerhet. Diskriminering och våld mot kvinnor i krig och konflikter ses inte som en säkerhetsfråga inom den internationella säkerhetspolitiken. Och när våldet mot kvinnor fortsätter även efter att konflikten officiellt avslutats blir konsekvensen att freden inte når alla – därmed blir den inte

Svenska Engelska