Fler val

Publikationer

Kvinna till Kvinna vill att de kunskaper och erfarenheter vi får genom vårt arbete med kvinnor i krigs- och konfliktdrabbade områden ska komma fler till del. Vi ger regelbundet ut rapporter och andra publikationer kring de frågor vi jobbar med.

Varje år ger vi också ut en verksamhetsberättelse som beskriver Kvinna till Kvinnas arbete under det gångna året. Här berättar vi bland annat om våra samarbetsorganisationers arbete och framgångar under året.

Vi tar också fram informations- och metodmaterial som exempelvis kan användas i studiecirklar eller skolklasser.

 

Läs vår senaste rapport     

         

Femdefenders – Unga kvinnor som spränger gränser#Femdefenders – Unga kvinnor som spränger gränser (2015)

Unga kvinnorättsförsvarare möter hot, hat och motstånd när de kämpar för fred och kvinnors rättigheter. Var hittar de kraft och mod att fortsätta? Rapporten är framtagen av Kvinna till Kvinna och de unga kvinnorättsförsvararna har deltagit i Young Women´s Peace Academy, Kvinna till Kvinnas fredsskola för unga feminister.

Senast uppdaterad: 2015-11-26