Getting it Right (2001)

Getting it Right

A Gender Approach to UNMIK Administration in Kosovo. Rapporten visar hur FN och OSCE i stor utsträckning ignorerade kvinnorörelsen i Kosovo, när man drog upp riktlinjer och strategier för framtiden, trots att FN aktivt framhåller vikten av att involvera kvinnor på alla nivåer i fredsprocesser. Rapporten finns på engelska.

Engelska