Fler val

Vår finansiering

Kvinna till Kvinna erhåller finansiellt stöd från myndigheter, institutioner, fonder, organisationer, företag och individuella gåvogivare. Vi utför också uppdragsutbildningar inom våra expertområden.

Kvinna till Kvinnas enskilt största bidragsgivare är Sida, men vi arbetar kontinuerligt för att bredda finansieringen och därmed minska Sida-beroendet. Under 2015 stod Sida-anslag för 65 procent av allt stöd.

Andra givare som stödjer Kvinna till Kvinna är Norska Utrikesdepartementet, FLOW, Forum Syd, Folke Bernadotteakademien, Hivos, Radiohjälpen, Svenska Institutet, Europeiska Kommissionen och Arvsfonden. Kvinna till Kvinna är även förmånstagare hos Svenska PostkodLotteriet. För information om hur mycket som varje finansiär bidrar med, se vår verksamhetsberättelse.

Pro bono-arbete

Följande företag stödjer Kvinna till Kvinnas verksamhet genom pro bono-arbete: Hemma, Vinnovera ABGarbergs Reklambyrå ABSandahl Partners Stockholm AB och Governo.

Caroline Nordlund låter hela vinsten från försäljningen av SnippaSmycket gå till Kvinna till Kvinna.

Vill ditt företag också stödja Kvinna till Kvinna? Kontakta Christina Hagner.

Egen insamling

En annan stor del av vår finansiella bas är individuella gåvogivare. Du kan stödja Kvinna till Kvinnas arbete till exempel genom att bli månadsgivare eller ge en gåva. Genom att bli månadsgivare underlättar du vår långsiktiga planering. Du hjälper oss också att kunna agera snabbt vid oväntade kriser, som till exempel under Ebola-epidemien i Liberia 2014-2015.

Uppdragsutbildningar

Kvinna till Kvinna utför uppdragsutbildningar inom vårt expertområde kvinnor, fred och säkerhet. Ett exempel är utbildning inom det internationella utbildningsprogram, ITP, som Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete, Sida, erbjuder med utgångspunkt i FN:s säkerhetsråds resolution 1325 om kvinnor, fred och säkerhet. Utbildningen utförs i samarbete med Indevelop och vänder sig till personer som ”är kvalificerade att delta i reformprocesser av strategisk betydelse på olika nivåer och har en ställning inom nationella organisationer med mandat att driva förändringsprocesser”, från länder som befinner sig i övergången mellan konflikt och post-konflikt eller i post-konflikt. Mer information om denna uppdragsutbildning finns i broschyren Advanced International Training Programme 2013, UNSCR 1325.

Senast uppdaterad: 2016-05-25