Fler val

Utmärkelser och priser

2016: Kvinna till Kvinna ges utmärkelsen ”Årets redovisning i den ideella sektorn”

Kvinna till Kvinna är mycket stolta över att vi tilldelats utmärkelsen ”Årets redovisning i den ideella sektorn” för vår årsredovisning! Priset delas ut av revisionsbyrån PwC Sverige varje år. Motivering: ”Kvinna till Kvinna lyckas från allra första sidan göra det tydligt och begripligt hur omvärlden, den egna organisationen och verksamheten hänger samman.”

Läs mer om utmärkelsen. 

Läs verksamhetsberättelsen 2015.

Årets vinnare

Nadja Dolata, Ida Svedlund, Charina Hallberg tog emot priset för årets redovisning.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013: SIME Non-Profit Award

Mottagare av SIME Non-Profit Award för vårt arbete med att överbrygga den digitala klyftan mellan kvinnor och män. Läs mer.

2013: FUF-priset

Mottagare av FUF-priset för vårt arbete med att förbättra kvinnors säkerhet och levnadsvillkor. Läs mer.

 

 

Senast uppdaterad: 2016-12-08