Fler val

Bild på Kvinna till Kvinnas styrelse 2015
Kvinna till Kvinnas styrelse 2015. Från vänster: Viola Furubjelke, Lars Jalmert, Eliza Kücükaslan(avslutat uppdraget), Banafshe Hejazi, Birgit Hansson, Jesper Hansén, Devrim Mavi, Marie Sundberg. Inklippt: Maria Appelblom. Saknas på bilden gör Karin Karlsbro och Kajsa Wejryd. Foto: Kvinna till Kvinna/Karin Råghall

Styrelse

Kvinna till Kvinna är instiftat av IKFF, Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet, svenska sektionen. Styrelsen utses av IKFF (6 ordinarie ledamöter) och Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen (1 ordinarie ledamot). Detta görs vart fjärde år.

Styrelsen arbetar utifrån en arbetsordning och en årsplan som utvärderas och stäms av årligen. Arbetsordningen anger rutiner för hur styrelsens arbete ska fungera, arbets- och ansvarsfördelning mellan styrelsens ledamöter och klargör skiljelinjen mellan styrelsens och kansliets ansvar. Arbetsordningen slår också fast ansvaret för organisationens långsiktiga strategiska arbete, liksom riktlinjer och utvärderingar, fastläggande av styr- och kontrollsystem samt system för medelshantering och förvaltning. Styrelsen sammanträder sju gånger om året.

Generalsekreteraren driver verksamheten på uppdrag av styrelsen

Information om styrelsens ledamöter och kontaktuppgifter.

Ordförande
Birgit Hansson

Ordinarie ledamöter
Maria Appelblom
Viola Furubjelke
Jesper Hansén
Devrim Mavi
Lars Jalmert
Marie Sundberg

Ersättare
Kajsa Wejryd
Banafshe Hejazi
Karin Karlsbro

Senast uppdaterad: 2017-08-03