Fler val

Stödorganisationer

Kvinna till Kvinna stöds av ett stort antal svenska organisationer, som åtagit sig att sprida information om vår verksamhet till sina medlemmar.

Våra stödorganisationer är:

1,6 miljonerklubben

Centerkvinnorna

Farmaciförbundet

Feministiskt initiativ

Fredrika Bremer-förbundet

HSO

Hem och Samhälle

Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet

Kristdemokratiska Kvinnoförbundet

Kristna Fredsrörelsen

Kvinnor för Fred

Kvinnor i Svenska Kyrkan

Liberala Kvinnor

LO

Miljöpartiet de Gröna

Moderatkvinnorna 

Riksförbundet Internationella Föreningar för Invandrarkvinnor

Riksorganisationen för Kvinnojourer i Sverige

Rädda Barnen

S-kvinnor

Kvinnor i Socialistiska Partiet

Soroptimisterna 

Svenska FN-förbundet

Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen

Svenska Kvinnors Vänsterförbund

UN Women Sverige

Sveriges Ekumeniska Kvinnoråd

TCO 

Tidskriften Bang

Verdandi 

Vänsterpartiets Feministiska utskott

Senast uppdaterad: 2017-03-08