Fler val

FRII:s kvalitetskod

Kvinna till Kvinna är medlem av Frivilligorganisationernas Insamlingsråd (FRII), som arbetar för att insamling ska bedrivas på ett etiskt korrekt sätt. FRII har beslutat att tillämpa en kvalitetskod för insamlingsorganisationer, som medlemmarna är skyldiga att följa. Avsikten med koden är ökad insyn och öppenhet i organisationernas verksamhet.

FRIIs kvalitetskod är insamlingsbranschens instrument för självreglering, och fungerar som ett stöd i organisationernas kvalitetsarbete. Koden belyser en organisations verksamhet ur ett brett perspektiv, i syfte att bygga upp en hållbar och transparent struktur med god intern kontroll och styrning.

2013 genomfördes en större uppdatering av FRII:s kvalitetskod, då rapporteringskraven förändrades och den årliga kodrapport som varje organisation skrev ersattes av en revisorsgranskning samt en effektrapport.

Revision och effektrapport

Vartannat år granskar vår revisor att kraven i koden är uppfyllda. Vi skriver varje år en effektrapport där vi berättar hur vi som organisation gör framsteg i relation till våra långsiktiga mål. FRIIs kvalitetskod är ett redskap som, genom att ställa krav på god intern kontroll och styrning, hjälper oss att svara upp mot de krav och förväntningar som givare och andra intressenter ställer.

Målsättningen är att du som givare ska känna dig trygg – och att vi kan erbjuda ett tryggt givande.

För mer detaljerad information om koden, se FRIIs hemsida.

Kodrapporter

Från och med 2013 granskar revisorerna att Kvinna till Kvinna uppfyller kraven i FRII:s kvalitetskod.

Oberoende revisors bestyrkanderapport 2013

Kodrapport 2012
Rapporten är upplagd enligt FRII:s mall där skuggade fält innebär att inget informationskrav finns.

Effektrapporter

Effektrapport 2016 är inkluderad i Årsredovisningen 2016 se sid 5.

Effektrapport 2015 är inkluderad i Verksamhetsberättelsen 2015 se sid 33.

Effektrapport 2014

Effektrapport 2013

Fler dokument

Insamlingspolicy

Kvinna till Kvinnas stiftelseförordning

Uppförandekod

Information avseende ersättning till högsta tjänsteman

Placeringspolicy

Senast uppdaterad: 2017-05-18