Fler val

Hur väljer vi samarbetspartners?

I valet av samarbetsorganisationer utgår Kvinna till Kvinna från att främja en mångsidig och hållbar utveckling av kvinnors rättigheter. Vi strävar därför efter att samarbeta med organisationer som varierar i storlek, kompetensområden, geografiskt läge och inriktning.

Kvinna till Kvinna ingår samarbete med organisationer som delar våra värderingar, som är engagerade för att skapa förändring, och som är aktiva i konfliktdrabbade områden.

Först efter att Kvinna till Kvinna har etablerat en kontinuerlig kontakt med en samarbetsorganisation inleds en diskussion om ekonomiskt stöd. För att få ekonomiskt stöd behöver organisationerna också möta en rad andra kriterier, till exempel vara transparenta vad gäller sin ekonomi. Kvinna till Kvinna analyserar organisationernas kapacitet att hantera ekonomiskt stöd och fullfölja sitt avtal med Kvinna till Kvinna.

Kvinna till Kvinna stödjer över 100 kvinnorättsorganisationer i fyra konfliktdrabbade regioner: Central- och Västafrika, Mellanöstern, Södra Kaukasien och Västra Balkan.

Genom att stödja kvinnorättsorganisationer i konfliktdrabbade områden vill Kvinna till Kvinna bidra till att främja jämställdhet, mänskliga rättigheter, fred och säkerhet.

 

Senast uppdaterad: 2017-03-08