Fler val

Göteborg

Volontärgruppen i Göteborg startade våren 2014. Volontärgruppen arrangerar sina volontärträffar en gång i månaden (kvällstid) och vid dessa tillfällen erbjuds utbildningar, workshops och samtal om kvinnors rättigheter, fred och säkerhet. Volontärgruppen i Göteborg representerar Kvinna till Kvinna på Bokmässan, MR-dagar, West Pride och på Feministiskt Forum. Volontärgruppen har även varit medarrangörer till det årliga 8 mars-firandet på Världskulturmuseet i Göteborg.

Volontärerna i Göteborg leder rollspelet ”Fred för alla” i skolor samt föreläser, antingen i samband med egna arrangerade event eller på uppdrag av Kvinna till Kvinna.

Här hittar du kalendarium för Göteborgsgruppen.

Anmäl dig som volontär i Göteborg.

 

Träffa volontären Ingrid Siösteen Holmblad!

Ingrid

Ingrid Siösteen Holmblad

Hur hörde du talas om Kvinna till Kvinna första gången? 

Jag hörde talas om Kvinna till Kvinna ganska tidigt genom min utbildning och från andra organisationer som jag varit volontär för. Jag tyckte det verkade som en organisation som kunde stämma bra överens med mina egna värderingar och som tacklar stora problem på ett mycket bra sätt.

Vad innebär det för dig att vara volontär på Kvinna till Kvinna?

Mitt engagemang är ett sätt för mig att få praktisera min utbildning i globala studier där vi pratar mycket om kvinnors rättigheter och fred utanför skolan. Att engagera mig i organisationer som Kvinna till Kvinna ger mig energi och inspiration att orka med plugget.

Vad är det bästa med din volontärgrupp?

Att det finns så stora möjligheter att komma med egna initiativ och arrangera sådant som vi själva känner skulle vara roligt!


Senast uppdaterad: 2016-06-13