Fler val

  • En av de första leveranserna med bristvaror inköpta med hjälp av Kvinna till Kvinnas pengainsamling, anländer till Bosnien (1993). Foto: Kvinna till Kvinna/arkiv.

    En av de första leveranserna med bristvaror inköpta med hjälp av Kvinna till Kvinnas pengainsamling, anländer till Bosnien (1993). Foto: Kvinna till Kvinna/arkiv.

  • Frivilliga packar kvinnopaket till Bosnien. Foto: Kvinna till Kvinna/arkiv.

    Frivilliga packar kvinnopaket till Bosnien. Foto: Kvinna till Kvinna/arkiv.

  • Upprop och insamling på Norrmalmstorg 1993 under appellen Kvinna till Kvinna. Här med Margareta Winberg som talare. Foto: Kvinna till Kvinna.

    Upprop och insamling på Norrmalmstorg 1993 under appellen Kvinna till Kvinna. Här med Margareta Winberg som talare. Foto: Kvinna till Kvinna.

Bakgrund

”Det pågår ett folkmord mitt i Europa. Maktlösa har vi stått vid sidan av. Nu måste allt göras för att få ett stopp på kriget. Vi vill bidra genom en aktion kallad Kvinna till Kvinna.” Så inleddes en debattartikel i Dagens Nyheter den 18 april 1993.

Det var under kriget på Balkan i början av 1990-talet som Sverige nåddes av rapporter om massvåldtäkter och andra fruktansvärda övergrepp som kvinnor systematiskt utsattes för. Rapporterna fick freds- och kvinnorörelsen i Sverige att samlas på ett möte för att diskutera vad som skulle kunna göras. Debattartikeln, skriven under appellen ”Kvinna till Kvinna”, blev den första insatsen, och den följdes av pengainsamling till förmån för kvinnoorganisationer runtom på Balkan.

Genom insamlingskampanjen ”Skicka ett kvinnopaket” fick Kvinna till Kvinna ett ännu större genomslag. Svenska folket kunde visa solidaritet med de krigsdrabbade kvinnorna i Bosnien genom att skicka paket med bristvaror, som bindor och tamponger, underkläder, tvål och livsmedel. Gensvaret blev enormt, runt 20 000 paket skickades iväg. Med hjälp av stödet från Sverige kunde de lokala kvinnogrupperna erbjuda värdefull hjälp till kvinnor i sönderslagna och etniskt uppdelade städer. Bland annat etablerades flera kvinnocenter – viktiga och trygga platser för krigets kvinnor.

Nätverk blev insamlingsstiftelse

Under de första åren organiserades Kvinna till Kvinna som ett nätverk av privatpersoner och organisationer. 1995 instiftades insamlingsstiftelsen Kvinna till Kvinna av IKFF, Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet. Kvinna till Kvinna är religiöst, etniskt och politiskt obundna, och har som uppdrag att stödja kvinnor i krig och konflikter. Vidare ska Kvinna till Kvinna informera om kvinnors situation i krig och om vikten av att involvera kvinnor i arbetet för fred och återuppbyggnad.

2002 fick Kvinna till Kvinna, som första och hittills enda svenska organisation, ta emot det så kallade alternativa Nobelpriset, The Right Livelihood Award.

Över 100 samarbetsorganisationer

Sedan tillkomsten har Kvinna till Kvinna växt väsentligt, både i verksamhetens omfattning och i geografisk spridning. Idag stödjer vi över 100 kvinnoorganisationer i fem konfliktdrabbade regioner: Central- och Västafrika, Mellanöstern, Södra Kaukasien och Västra Balkan.

Parallellt med det praktiska arbetet i fält har Kvinna till Kvinna samlat in och spridit kunskap om kvinnor i krig och konflikt. I våra rapporter kan du läsa om kvinnor och säkerhet, rätten till kroppen, varför kvinnors deltagande är grundläggande för freds- och återuppbyggnadsarbete, strategier för ökad delaktighet med mera. Läs också gärna om vad 20 års stöd till kvinnor i krig och konflikter har betytt för kvinnor på Balkan!

Senast uppdaterad: 2017-03-03