Nu söker vi praktikanter till våren 2018

2017-10-06 16:10

Vill du göra din praktik på en inspirerande arbetsplats med engagerade medarbetare?

Hos Kvinna till Kvinna får du möjlighet att arbeta under eget ansvar och möta människor från olika platser i världen vid studiebesök och seminarier. Du får lära dig om kvinnorättsfrågor i en spännande miljö. Dina kunskaper om internationellt utvecklingsarbete, kvinnors roll för demokrati och fred, planering/uppföljning och kommunikationsarbete kommer förhoppningsvis också att fördjupas.

Vi söker praktikanter till huvudkontoret i Stockholm:

 • Team Afrika, 1 plats
 • Team Balkan & Ukraina, 2 platser
 • Kommunikationsavdelningen, 3 platser:
 • Policy och påverkan
 • Redaktion/Contentteam
 • Marknadsföring
 • Metod och utvecklingsenheten, 2 platser:
 • Metod och utveckling
 • International Training Programme, ITP

För mer information – läs vidare under respektive område nedan.

Omfattning och villkor

Praktiken är oavlönad och omfattar heltid under 20 veckor. Vi vill att du börjar din praktik senast den 1 februari 2018. Arbetets karaktär är sådant att vi endast tar emot kvinnliga sökande, antigen självidentifierade eller juridiska. I övrigt eftersträvar vi mångfald.

Ansökan

Skicka din ansökan (max 1 sida) och CV till praktikant@kvinnatillkvinna.se senast den 29 oktober 2017. Skriv i mejlets ämnesrad vilken praktikplats du söker.

Nämn hur din praktik finansieras. Skriv även om du tidigare har sökt praktikplats hos Kvinna till Kvinna.

Team Afrika

Praktikuppgifter

 • Omvärldsbevakning i frågor som rör kvinnor, fred och säkerhet inom det biståndspolitiska området med inriktning på Afrika.
 • Utföra deskstudier kopplat till nuvarande eller potentiell programverksamhet i regionen.
 • Bereda underlag för olika analyser såsom konflikt- och omvärldsanalys och delta i utvecklandet av ansökningar och resultatrapporter.
 • Ge stöd i den dagliga programverksamheten i Afrika.
 • Delta i avdelningsmöten och i förekommande interna utbildningar.
 • Utföra andra, på fältavdelningen och andra avdelningar, förekommande arbetsuppgifter.

Kvalifikationer

 • Kunskap om genus, freds- och säkerhetsfrågor
 • Kunskap om, och gärna erfarenhet från Afrika
 • God organisatorisk förmåga
 • Analytisk
 • Mycket goda språkkunskaper; svenska, engelska
 • God skribent
 • Lyhörd, samarbetsvillig och självgående

Meriterande

 • Erfarenhet av engagemang i ideella föreningar
 • Vana av att prata inför grupp
 • Kunskaper i franska

Ansökan

Skicka din ansökan (max 1 sida) och CV till praktikant@kvinnatillkvinna.se senast den 29 oktober 2017. Skriv ”Team Afrika” i mejlets ämnesrad. Om du har frågor kan du kontakta Malin Brenk, regionchef för Afrika, 08-588 891 73, malin.brenk@kvinnatillkvinna.se.

Team Balkan & Ukraina

Praktikuppgifter

 • Omvärldsbevakning i frågor som rör kvinnor, fred och säkerhet inom det biståndspolitiska området med inriktning på Balkan.
 • Omvärldsbevakning i frågor som rör fredsförhandlingarna och EUs, OSSE:s och andra international aktörers arbete kvinnor, fred och säkerhet med inriktning på Ukraina.
 • Utföra deskstudier kopplat till nuvarande eller framtida programverksamhet i Balkan och Ukraina.
 • Bereda underlag för olika analyser som rör Balkans EU-närmande.
 • Delta i utvecklandet av ansökningar och resultatrapporter.
 • Ge stöd i den dagliga programverksamheten.
 • Delta i avdelningsmöten och interna utbildningar när relevant.
 • Utföra andra, på fältavdelningen och andra avdelningar, förekommande arbetsuppgifter.

Kvalifikationer

 • Kunskap om genus, freds- och säkerhetsfrågor
 • Kunskap om, och gärna erfarenhet från, Balkan eller Ukraina
 • Kunskap om och intresse för EU
 • God organisatorisk förmåga
 • God skribent
 • Analytisk
 • Mycket goda språkkunskaper; svenska, engelska
 • Lyhörd, samarbetsvillig och självgående

Meriterande

 • Erfarenhet av engagemang i ideella föreningar
 • Vana av att prata inför grupp
 • Kunskap i något av de lokala språken på Balkan, ukrainska eller ryska

Ansökan

Skicka din ansökan (max 1 sida) och CV till praktikant@kvinnatillkvinna.se senast den 29 oktober 2017. Skriv ”Team Balkan och Ukraina” i mejlets ämnesrad. Om du har frågor kan du kontakta Ristin Thomasson, regionchef för Balkan och Ukraina, tel 08-588 891 68, ristin.thomasson@kvinnatillkvinna.se.

Kommunikationsavdelningen – Policy och påverkan

Du ingår i enheten för politisk påverkan. Enheten arbetar för att fler kvinnor ska delta i fredsbyggande arbete och för stärka kvinnors rättigheter i konfliktområden, och gör insatser riktade till både svenska och internationella beslutsfattare.

Praktikuppgifter

 • Göra research, skriva underlag till möten och debattartiklar
 • Omvärldsbevakning
 • Bidra i arbetet med research inför rapporter och utvärderingar
 • Delta i framtagandet av positionspapper
 • Planera och delta i utåtriktade aktiviteter som kampanjer, seminarier och mässor
 • Svara på förfrågningar från allmänhet
 • Assistera handledare
 • Andra arbetsuppgifter som kan förekomma på en påverkansenhet

Kvalifikationer

 • Intresse för politiska processer och påverkansarbete
 • Vana av att söka, hantera och analysera information
 • God organisatorisk förmåga
 • God skribent
 • Kunskaper inom området Kvinnor Fred och Säkerhet
 • Kunskap om hur EU fungerar
 • Goda språkkunskaper; svenska och engelska
 • Lyhörd, samarbetsvillig och självgående

Meriterande

 • Erfarenhet av att skriva texter
 • Vana av att prata inför människor
 • Kunskap om genus-, freds- och/eller biståndsfrågor
 • Engagemang i ideell förening
 • Kunskap i andra språk än svenska och engelska

Ansökan

Skicka din ansökan (max 1 sida) och CV till praktikant@kvinnatillkvinna.se senast den 29 oktober 2017. Skriv ”Policy och påverkan” i mejlets ämnesrad. Om du har frågor kan du kontakta Charlotte dos Santos Pruth, rådgivare påverkan, tel 08-588 891 98, charlotte.pruth@kvinnatillkvinna.se

Kommunikationsavdelningen – Redaktion/contentteam

Under din praktik kommer du att lära dig och få insikter om hur det är att jobba med digital kommunikation på en internationell kvinnorättsorganisation med verksamhet i 20 länder.

Som praktikant på Redaktionen är du med och planerar organisationens externa kommunikationsarbete. Du ingår i Kvinna till Kvinnas contentteam och deltar i arbetet för att stärka organisationens varumärke och att kommunicera om kvinnors situation i krig och konflikter. Tillsammans med kommunikatörer är du med och skapar målgruppsanpassat och engagerande innehåll på Kvinna till Kvinnas webbplats, i sociala medier och andra digitala kanaler.

Praktikuppgifter

 • Skriva målgruppsanpassade texter, på svenska och engelska.
 • Producera rörlig bild till sociala medier.
 • Enklare formgivning av tryckt och digitalt material.
 • Planera och delta i utåtriktade aktiviteter som kampanjer, seminarier och mässor.
 • Assistera handledare och delta i enhets- och avdelningsmöten.
 • Andra arbetsuppgifter som kan förekomma på en kommunikationsavdelning.

Kvalifikationer

 • Intresse för kommunikations- och/eller marknadsföringsarbete.
 • Intresse för digitala medier och dess utveckling.
 • Viss vana att producera rörligt material för sociala medier.
 • God skribent.
 • Goda språkkunskaper i svenska och engelska.
 • Lyhörd, samarbetsvillig och självgående.
 • God organisatorisk förmåga.
 • Erfarenhet av arbete i Indesign och/eller Photoshop.

Meriterande

 • Intresse för uppföljning och analys av kommunikationsinsatser.
 • Kunskap i frågor som rör kvinnors rättigheter och/eller utvecklingsarbete.
 • Kunskap i andra språk än svenska och engelska.

Ansökan

Skicka din ansökan (max 1 sida) och CV till praktikant@kvinnatillkvinna.se senast den 29 oktober 2017. Skriv ”Redaktion/contentteam” i mejlets ämnesrad. Om du har frågor kan du kontakta Evelina Stenström, digital kommunikatör, tel 08-588 891 49, evelina.stenstrom@kvinnatillkvinna.se.

Kommunikationsavdelningen – Marknadsföring

Är kommunikation dig grej? Brinner du för kvinnors rättigheter? Då är du rätt person för Kvinna till Kvinnas nya praktikplats inom marknadsföring. Din roll som praktikant innebär att du får arbeta med det löpande arbetet på Kvinna till Kvinnas kommunikationsavdelning, och ger dig en värdefull inblick i organisationens arbete för kvinnors rättigheter.

Praktikuppgifter

Som praktikant inom marknad & kommunikation kommer du att arbeta med Kvinna till Kvinnas ambassadörsprogram och marknadsaktiviteter. I arbetet ingår även viss formgivning samt formatanpassning av annonsmaterial. Vidare kommer du att vara en del av det content-team som skapar innehåll till organisationens externa kanaler.

Kvalifikationer

 • Relevant utbildning inom formgivning/marknadsföring/kommunikation.
 • Intresse och kunskap kring kvinnors rättigheter samt god allmänbildning.
 • God skribent.
 • Goda kunskaper i svenska och engelska.

Egenskaper

 • Nyfiken och intresserad av utvecklingen inom kommunikation och marknadsföring i både gamla och nya medier och kanaler.
 • God stilistisk förmåga.
 • Känsla för att anpassa text och layout till olika kanaler.
 • Lätt för att samarbeta och kommunicera.
 • Drivande, analytisk, strukturerad och kreativ.

Ansökan

Skicka din ansökan (max 1 sida) och CV till praktikant@kvinnatillkvinna.se senast den 29 oktober 2017. Skriv ”Marknadsföring” i mejlets ämnesrad. Om du har frågor kan du kontakta Anna Tjäder, Partnership & Marketing Manager på anna.tjader@kvinnatillkvinna.se

Metod och utvecklingsenheten – metod och utveckling

Praktikuppgifter

 • Bereda underlag för analys och internt utbyte av metoder inom konfliktförebyggande frågor. såsom konflikt- och omvärldsanalys.
 • Delta i datainsamling och dataanalys.
 • Genomföra internseminarier och delta i informatörsgruppens verksamhet.
 • Delta i enhetsmöten och i förekommande interna utbildningar.
 • Andra på enhetens förekommande arbetsuppgifter inklusive administration.

Kvalifikationer

 • Kunskap om metoder inom genus, freds- och säkerhetsfrågor
 • Intresse för metodutveckling, resultatuppföljning och organisatoriskt lärande
 • God organisatorisk förmåga
 • God skribent
 • Analytisk
 • Mycket goda språkkunskaper i svenska och engelska
 • Lyhörd, samarbetsvillig och självgående

Meriterande

 • Erfarenhet av engagemang i ideella föreningar
 • Erfarenhet av arbete/studier med eller i något/några av de länder där Kvinna till Kvinna arbetar.

Ansökan

Skicka din ansökan (max 1 sida) och CV till praktikant@kvinnatillkvinna.se senast den 29 oktober 2017. Skriv ”Metod och utveckling” i mejlets ämnesområde. Om du har frågor kan du kontakta Nadja Dolata, planeringsansvarig tel 08-588 891 57, nadja.dolata@kvinnatillkvinna.se

Metod och utvecklingsenheten – International Training Programme (ITP)

Gillar du att arbeta med grupper? Vill du lära mer om genusbaserat våld? Då är denna praktikplats helt rätt för dig! Kvinna till Kvinna arrangerar tillsammans med Polisen ett internationellt utbildningsprogram på temat genusbaserat våld. Programmet riktar sig till myndigheter och civila samhällets organisationer i Albanien, Kosovo, Montenegro, Moldavien och Ukraina. Under din praktik blir du del av det team som arbetar med programmet och får möjlighet att sätta dig in i vilka metoder och utmaningar som finns för att förebygga genusbaserat våld och ge direkt stöd till överlevare.

Praktikuppgifter

 • Bidra i arbetet med planering av utbildningens innehåll, t ex studiebesök, föreläsningar och gruppövningar
 • Delta som resurs under kursveckor som genomförs i Stockholm, t ex närvaro med gruppen och ansvar för viss logistik
 • Bidra till utformning och sammanställning av utvärderingar och resultatuppföljning
 • Omvärldsbevakning i frågor som rör genusbaserat våld i de länder som ingår i programmet
 • Bidra till intern och extern kommunikation kring programmet
 • Andra på metodenheten och andra avdelningar förekommande arbetsuppgifter

Kvalifikationer

 • Mycket god organisatorisk förmåga
 • Vana av att prata inför grupp
 • Lyhörd, samarbetsvillig och självgående
 • Mycket goda språkkunskaper i svenska och engelska
 • God skribent

Meriterande

 • Erfarenhet av arbete/studier med eller i något/några av de länder som ingår i programmet
 • Tematisk kunskap om genusbaserat våld

Ansökan

Skicka din ansökan (max 1 sida) och CV till praktikant@kvinnatillkvinna.se senast den 29 oktober 2017. Skriv ”ITP” i mejlets ämnesområde. Om du har frågor kan du kontakta Anna Sunden, projektledare ITP GBV, tel 08-588 891 65, anna.sunden@kvinnatillkvinna.se.