Nu söker vi praktikanter till hösten 2017

2017-03-17 15:21

Vi erbjuder inspirerande praktikplatser med engagerade medarbetare!

Möjlighet att arbeta under eget ansvar och möta människor från olika platser i världen vid studiebesök och seminarier. Chans att lära om kvinnorättsfrågor i spännande miljö. Fördjupa dina kunskaper om internationellt utvecklingsarbete, kvinnors roll för demokrati och fred, planering/uppföljning och kommunikationsarbete.

Vi söker praktikanter till huvudkontoret i Stockholm:

 • Team Afrika (1 person),
 • Balkan & Ukraina (2 pers.)
 • Kommunikationsavdelning: enheterna Insamling (1 pers.), Volontärverksamhet (1 pers.), Redaktion (1 pers.) och Påverkansarbete (1 pers.)
 • Metod och utvecklingsenheten (1 pers.)

Omfattning och villkor

Praktiken är oavlönad och omfattar heltid under 20 veckor. Vi vill att du börjar din praktik senast 1 september 2017.

Ansökan

Skicka din ansökan (max 1 sida) och CV till praktikant@kvinnatillkvinna.se senast den 7 april 2017. Skriv i mejlets ämnesområden vilken tjänst du sökt.

Vi ser gärna att du nämner hur din praktik finansieras. Skriv även om du tidigare har sökt flera praktikplatser hos Kvinna till Kvinna VT 2017.

Team Afrika

Arbetsuppgifter:

 • Omvärldsbevakning i frågor som rör kvinnor, fred och säkerhet inom det biståndspolitiska området med inriktning på Afrika.
 • Utföra deskstudier kopplat till nuvarande eller potentiell programverksamhet i regionen.
 • Bereda underlag för olika analyser såsom konflikt- och omvärldsanalys och delta i utvecklandet av ansökningar och resultatrapporter.
 • Ge stöd i den dagliga programverksamheten i Afrika.
 • Delta i avdelningsmöten och i förekommande interna utbildningar.
 • Utföra andra, på fältavdelningen och andra avdelningar, förekommande arbetsuppgifter.

Kvalifikationer:

 • Kunskap om genus, freds- och säkerhetsfrågor
 • Kunskap om, och gärna erfarenhet från Afrika
 • God organisatorisk förmåga
 • Analytisk
 • Mycket goda språkkunskaper; svenska, engelska
 • God skribent
 • Lyhörd, samarbetsvillig och självgående

Meriterande:

 • Erfarenhet av engagemang i ideella föreningar
 • Vana av att prata inför grupp
 • Franska

Praktiken är placerad hos Afrikateamet som för närvarande har 3 medarbetare på Stockholmskontoret och ytterligare cirka 14 personer på våra lokala kontor i Monrovia, Bukavu.

Ansökan
Skicka din ansökan (max 1 sida) och CV till praktikant@kvinnatillkvinna.se senast den 7 april 2017. Skriv ”Ansökan till praktik Team Afrika” i mejlets ämnesområde. Om du har frågor kan du kontakta Katarina Inkinen, Grants Manager Liberia, 08-588 89 154, E-post: katarina.inkinen@kvinnatillkvinna.se

Team Balkan & Ukraina

Arbetsuppgifter:

 • Omvärldsbevakning i frågor som rör kvinnor, fred och säkerhet inom det biståndspolitiska området med inriktning på Balkan.
 • Omvärldsbevakning i frågor som rör fredsförhandlingarna och EUs, OSSE:s och andra international aktörers arbete kvinnor, fred och säkerhet med inriktning på Ukraina.
 • Utföra deskstudier kopplat till nuvarande eller framtida programverksamhet i Balkan och Ukraina.
 • Bereda underlag för olika analyser som rör Balkans EU-närmande.
 • Delta i utvecklandet av ansökningar och resultatrapporter.
 • Ge stöd i den dagliga programverksamheten.
 • Delta i avdelningsmöten och interna utbildningar när relevant.
 • Utföra andra, på fältavdelningen och andra avdelningar, förekommande arbetsuppgifter.

Kvalifikationer:

 • Kunskap om genus, freds- och säkerhetsfrågor
 • Kunskap om, och gärna erfarenhet från, Balkan eller Ukraina
 • Kunskap om och intresse för EU
 • God organisatorisk förmåga
 • God skribent
 • Analytisk
 • Mycket goda språkkunskaper; svenska, engelska
 • Lyhörd, samarbetsvillig och självgående

Meriterande:

 • Erfarenhet av engagemang i ideella föreningar
 • Vana av att prata inför grupp
 • Kunskap i något av de lokala språken på Balkan, ukrainska eller ryska

Praktiken är placerad hos Balkan- och Ukrainateamet som för närvarande har 3 medarbetare på Stockholmskontoret och ytterligare cirka 11 personer på våra lokala kontor i Belgrad, Sarajevo, Skopje och Pristina.

Ansökan
Skicka din ansökan (max 1 sida) och CV till praktikant@kvinnatillkvinna.se senast den 7 april 2017. Skriv ”Ansökan till praktik Team Balkan och Ukraina” i mejlets ämnesområde. Om du har frågor kan du kontakta Johanna Arkåsen, Grants Manager, tel 08-588 89 187, johanna.arkasen@kvinnatillkvinna.se

Kommunikationsavdelningen:

Insamlingsenheten

Du ingår i insamlingsenheten som bland annat arbetar med kampanjer, marknadsföring och givarvård för att stärka varumärket samt att få privat personer och företag att stödja vårt viktiga arbete.

Arbetsuppgifter:

 • Behjälplig i planering och genomförande av event och insamlingsaktiviteter.
 • Hantera beställningar via femdefenders.se
 • Ta fram underlag till insamlingskampanjer
 • Framställa informations- och insamlingsmaterial
 • Planera och delta i utåtriktade aktiviteter som kampanjer, seminarier och mässor
 • Svara på förfrågningar från allmänhet
 • Assistera handledare
 • Andra arbetsuppgifter som kan förekomma på en kommunikationsavdelning

Kvalifikationer:

 • Utbildning inom media och kommunikationsvetenskap- och/eller marknadsförings.
 • Vana att hantera webb och kommunicera i sociala medier
 • God organisatorisk förmåga
 • Lyhörd, samarbetsvillig och självgående

Meriterande:

 • Erfarenhet av att skriva texter
 • Kunskap om arbete med Indesign och Photoshop
 • Intresse för och erfarenhet av arbete med rörlig bild, inkl. redigering i Adobe Premiere Elements
 • Kunskap om genus-, freds- och/eller biståndsfrågor
 • Engagemang i ideell förening
 • Kunskap i andra språk än svenska och engelska

Ansökan
Skicka din ansökan (max 1 sida) och CV till praktikant@kvinnatillkvinna.se senast den 7 april 2017. Skriv ”Ansökan till praktik Kommunikationsavdelning” i mejlets ämnesområde. Nämna även vilken inriktning/vilka inriktningar du är intresserad av. Om du har frågor kan du kontakta Stina Rönnlund, Projektledare insamling, tel 08-588 891 58, stina.rönnlund@kvinnatillkvinna.se

Volontärverksamheten

Kvinna till Kvinnas volontärer finns i sex städer i Sverige och stödjer oss i vårt informationsspridnings och insamlingsarbete. Till hösten drivs Projekt Systerskap inom ramen för vår volontärverksamhet. Systerskap är ett projekt som syftar till att stärka och stötta unga tjejer nyanlända till Sverige. Nu har du chansen under hösten vara en del av vårt arbete med volontärer och Projekt Systerskap.

Arbetsuppgifter:

 • Skriva underlag till möten och nyhetsutskick
 • Delta i möten och träffar tillsammans med Kvinna till Kvinna och med volontärer.
 • Framställa informations- och insamlingsmaterial samt utbildningsmaterial.
 • Planera och delta i utåtriktade aktiviteter som kampanjer och events.
 • Svara på förfrågningar från allmänhet
 • Assistera volontärsamordnaren och stötta upp i uppstarten av en ny verksamhet (Projekt Systerskap)
 • Tillsammans med volontärsamordnarna planera, arrangera och genomföra ett nationellt stormöte/läger för volontärer och unga nyanlända tjejer
 • Administrativa arbetsuppgifter som tex uppföljning av mindre projekt och aktiviteter
 • Eventuella översättningar och korr av material och texter.
 • Planera och publicera sociala medier-inlägg.

Kvalifikationer:

 • Intresse för frivilligarbete
 • Intresse för kommunikations-, marknadsförings- och/eller insamlingsarbete
 • God organisatorisk förmåga
 • Goda språkkunskaper; svenska och engelska. Annat språk är önskvärt.

Meriterande/Önskvärt:

 • Erfarenhet av projektledning
 • Erfarenhet av att skriva texter
 • Kunskap om arbete med Indesign
 • Kunskap om genus-, freds- och/eller biståndsfrågor
 • Engagemang i ideell förening
 • Kunskap i andra språk än svenska och engelska

Ansökan
Skicka din ansökan (max 1 sida) till praktikant@kvinnatillkvinna.se  senast den 7 april 2017. Skriv ”Praktikant Volontärverksamheten” i mejlets ämnesområde. Om du har frågor kan du kontakta volontärsamordnarna: Najla Ahmed & Matilda Reiderstedt på mail volontar@kvinnatillkvinna.se

Redaktionsenheten

Du ingår i Kvinna till Kvinnas redaktion och deltar i arbetet för att stärka Kvinna till Kvinnas varumärke och sprida information om kvinnors situation i krig och konflikter till allmänheten. Redaktionen ansvarar bland annat för Kvinna till Kvinnas pressarbete och digitala kommunikation via hemsida och sociala medier.

Arbetsuppgifter:

 • Skriva målgruppsanpassade texter, på svenska och engelska
 • Producera rörlig bild till digital kommunikation
 • Enklare formgivning av material
 • Planera och delta i utåtriktade aktiviteter som kampanjer, seminarier och mässor
 • Assistera handledare och delta i enhets- och avdelningsmöten
 • Andra arbetsuppgifter som kan förekomma på en kommunikationsavdelning

Kvalifikationer:

 • Intresse för kommunikations- och/eller marknadsföringsarbete
 • Viss vana att producera rörlig bild
 • God organisatorisk förmåga
 • God skribent
 • Goda språkkunskaper; svenska och engelska
 • Lyhörd, samarbetsvillig och självgående

Meriterande:

 • Erfarenhet av arbete med Indesign och Photoshop
 • Intresse för digitala medier och dess utveckling inkl uppföljning och analys
 • Kunskap i frågor som rör kvinnors rättigheter och/eller utvecklingsarbete
 • Kunskap i andra språk än svenska och engelska

Ansökan
Skicka din ansökan (max 1 sida) och CV till praktikant@kvinnatillkvinna.se senast den 7 april 2017. Skriv ”Ansökan till praktik Kommunikationsavdelning” i mejlets ämnesområde. Nämna även vilken inriktning/vilka inriktningar du är intresserad av. Om du har frågor kan du kontakta Anna Lithander, redaktionschef, tel 08-588 891 74, anna.lithander@kvinnatillkvinna.se

Påverkansenheten

Du ingår i enheten för politisk påverkan. Enheten arbetar för att fler kvinnor ska delta i fredsbyggande arbete och för stärka kvinnors rättigheter i konfliktområden, och gör insatser riktade till både svenska och internationella beslutsfattare.

Arbetsuppgifter:

 • Göra research, skriva underlag till möten och debattartiklar
 • Omvärldsbevakning
 • Bidra i arbetet med research inför rapporter och utvärderingar
 • Delta i framtagandet av positionspapper
 • Planera och delta i utåtriktade aktiviteter som kampanjer, seminarier och mässor
 • Svara på förfrågningar från allmänhet
 • Assistera handledare
 • Andra arbetsuppgifter som kan förekomma på en påverkansenhet

Kvalifikationer:

 • Intresse för politiska processer och påverkansarbete
 • Vana söka, hantera och analysera information
 • God organisatorisk förmåga
 • God skribent
 • Kunskaper inom området Kvinnor Fred och Säkerhet
 • Kunskap om hur EU fungerar
 • Goda språkkunskaper; svenska och engelska
 • Lyhörd, samarbetsvillig och självgående

Meriterande:

 • Erfarenhet av att skriva texter
 • Vana av att prata inför människor
 • Kunskap om genus-, freds- och/eller biståndsfrågor
 • Engagemang i ideell förening
 • Kunskap i andra språk än svenska och engelska

Ansökan
Skicka din ansökan (max 1 sida) och CV till praktikant@kvinnatillkvinna.se senast den 7 april 2017. Skriv ”Ansökan till praktik Kommunikationsavdelning” i mejlets ämnesområde. Nämna även vilken inriktning/vilka inriktningar du är intresserad av. Om du har frågor kan du kontakta Charlotte dos Santos Pruth, rådgivare påverkan, tel 08-588 89 198, charlotte.pruth@kvinnatillkvinna.se

Metod och Utvecklingsenheten

Arbetsuppgifter:

 • Bereda underlag för analys och internt utbyte av metoder inom konfliktförebyggande frågor. såsom konflikt- och omvärldsanalys.
 • Delta i datainsamling och dataanalys.
 • Genomföra internseminarier och delta i informatörsgruppens verksamhet.
 • Delta i enhetsmöten och i förekommande interna utbildningar.
 • Andra på enhetens förekommande arbetsuppgifter inklusive administration.

Kvalifikationer:

 • Kunskap om metoder inom genus, freds- och säkerhetsfrågor
 • Intresse för metodutveckling, resultatuppföljning och organisatoriskt lärande
 • God organisatorisk förmåga
 • God skribent
 • Analytisk
 • Mycket goda språkkunskaper; svenska och engelska
 • Lyhörd, samarbetsvillig och självgående

Meriterande:

 • Erfarenhet av engagemang i ideella föreningar
 • Erfarenhet av arbete/studier med eller i något/några av de länder där Kvinna till Kvinna arbetar.

Ansökan
Skicka din ansökan (max 1 sida) och CV till praktikant@kvinnatillkvinna.se senast den 7 april 2017. Skriv ”Ansökan till praktik Metod och Utveckling” i mejlets ämnesområde. Om du har frågor kan du kontakta Nadja Dolata, planeringsansvarig tel 08-588 89 157, nadja.dolata@kvinnatillkvinna.se