Kategorier

Kvinnorättsförsvarare

"Jag har startat mitt eget krig, det finns ingen återvändo"

Publicerat: 2014-02-17 17:00
Lanja Abdulla

Våldet mot kvinnor är utbrett i irakiska Kurdistan, med hedersvåld och barnäktenskap som en del av vardagen. Särskilt kvinnor som utmanar maktpositioner, deltar i politiska val och arbetar för kvinnors rättigheter hotas av extrema religiösa grupper. Lanja Abdulla tillhör en av dem.

Läs mer

Det är aldrig för sent

Publicerat: 2014-02-17 16:59
Nelly S. Cooper

Liberia härjades av hänsynslösa inbördeskrig i 14 år. Landet har idag hög mödradödlighet och fattigdomen är utbredd. I ett land där det inte är ovanligt att män stannar hemma utan att jobba alls, får kvinnor dra tunga lass för att försörja familjen. En kvinna som bestämt sig för att ändra detta är Nelly S. Cooper.

Läs mer