Kategorier

Debattartiklar

EU måste agera mot våldtäkterna

Publicerat: 2009-12-10 18:51

Det finns idag ingen säker plats för Kongos flickor och kvinnor. Det sexuella våldet i landet ökar och FN:s egen personal bidrar till exploateringen genom att utnyttja prostituerade. Sverige har som blivande ordförandeland i EU ett stort ansvar, skriver kongolesiske läkaren och Palmepristagaren Denis Mukwege tillsammans med fyra andra skribenter.

Läs mer

Att tiga är ingen bra väg

Publicerat: 2009-12-07 16:51

EU:s interna splittring kring abort och preventivmedel har fått Sverige att tystna. När vi nu tar över ordförandeskapet i EU måste regeringen ta chansen att sätta fokus på sexuella och reproduktiva rättigheter, skriver företrädare för 09-nätverket.

Läs mer

Vad tänker du göra Reinfeldt?

Publicerat: 2009-12-07 16:36

Världen står handfallen när de brutala våldtäkterna mot kvinnor åter ökar i Demokratiska Republiken Kongo. Lena Ag, generalsekreterare för organisationen Kvinna till Kvinna, kräver kraftfulla politiska för att sätta stopp för det systematiska våldet.

Läs mer

Kvinnorna bästa affären för svenskt bistånd

Publicerat: 2009-12-07 14:06

Biståndsministern senaste utspel om risken för korruption inom biståndet slår in öppna dörrar. Korruption är inget nytt problem. Det förekommer dessvärre i stora delar av världen, inom olika samhällssektorer och där internationella transaktioner sker och avtal skrivs.

Läs mer

EU sviker i frågor om sexuell hälsa

Publicerat: 2009-12-03 16:48

Ointresse och moralkonservativa medlemsländer hindrar EU från att leva upp till sitt åtagande att garantera människors sexuella och reproduktiva hälsa och rättigheter, visar en ny rapport. Sverige måste utnyttja EU-ordförandeskapet till att föra upp frågan på agendan, skriver företrädare för nio svenska frivilligorganisationer.

Läs mer

Carl Bildt ignorerar kvinnors rättigheter

Publicerat: 2009-12-03 16:41

Demokrati, fred och säkerhet är utrikesministerns ansvar. För att uppnå det är det nödvändigt att arbeta aktivt för kvinnors och flickors rättigheter globalt och kvinnors deltagande i fredsprocesser.

Läs mer

Kvinnorna måste med på givarkonferensen

Publicerat: 2006-08-29 00:00

handling och stödja kvinnoorganisationer som arbetar i konfliktdrabbade områden. Vi uppmanar den svenska regeringen att bjuda in kvinnor att delta i givarkonferensen

Läs mer