Se fler val

Demonstration vid Checkpoint 8 mars
Kvinna till Kvinnas palestinska samarbetsorganisationer demonstrerar under internationella kvinnodagen 8 mars 2015, vid en checkpoint I Ramallah, Västbanken. Foto: PWWSD

Palestina

Kvinna till Kvinna har sedan 2001 ett fältkontor i Jerusalem. Vi samarbetar med både palestinska och israeliska kvinnorättsorganisationer.

I Palestina stödjer vi bland annat organisationer som arbetar med att stärka kvinnor genom utbildningar, som erbjuder psykologiskt stöd för att mildra de negativa effekterna av våldet mot kvinnor till följd av ockupationen, samt ger tillgång till rättshjälp och psykosocialt stöd i familjerättsliga frågor.

Vi stödjer kvinnorörelsen, kvinnors politiska organisering och deras arbete för att öka medvetenheten kring kvinnorättsfrågor.

För att kvinnorättsrörelsen i Palestina ska utvecklas på ett hållbart sätt arbetar vi även med kvinnorättsaktivisters säkerhet och välmående så att de orkar fortsätta arbeta politiskt. Vi skapar länkar mellan unga aktivister och etablerade kvinnoorganisationer, för att förbereda ett generationsskifte och säkra en kontinuitet i kvinnors organisering.

Senast uppdaterad: 2016-08-03