Se fler val

  • Kvinnor från WANEP:s fredshyddor håller ljusvaka vid den fiskmarknad där kampen för fred började, för att fira Internationella fredsdagen. En manifestation för att påminna alla, oavsett religion eller tillhörighet, om att stå starka tillsammans för att upprätthålla fred i Liberia. Foto: WANEP.

    Kvinnor från WANEP:s fredshyddor håller ljusvaka vid den fiskmarknad där kampen för fred började, för att fira Internationella fredsdagen. En manifestation för att påminna alla, oavsett religion eller tillhörighet, om att stå starka tillsammans för att upprätthålla fred i Liberia. Foto: WANEP.

  • WIPNET under ett av sina fredshydde-arrangemang för konfliktlösning. Foto: Kvinna till Kvinna/Mari Lindgren.

    WIPNET under ett av sina fredshydde-arrangemang för konfliktlösning. Foto: Kvinna till Kvinna/Mari Lindgren.

  • Paus under nätverksmöte med representanter från alla Kvinna till Kvinnas samarbetsorganisationer i Liberia. Foto: Kvinna till Kvinna.

    Paus under nätverksmöte med representanter från alla Kvinna till Kvinnas samarbetsorganisationer i Liberia. Foto: Kvinna till Kvinna.

Liberia

Kvinna till Kvinna har samarbetat med kvinnoorganisationer i Liberia sedan 2007. Vi öppnade ett kontor i huvudstaden Monrovia 2011, och är nu en av få svenska organisationer på plats i landet.

Liberia har en lång historia av våld, väpnade konflikter och hög arbetslöshet. Trots att ett fredsavtal förhandlades fram 2003 kvarstår många av problemen. Sexuellt våld, våld i hemmet, brister i rättssystemet och att kvinnor hindras från att delta fullt ut i det politiska beslutsfattandet är särskilt viktiga frågor för kvinnor.

Kvinna till Kvinna stödjer projekt som ökar kvinnors kunskap om sina rättigheter för att öka deras deltagande i politiska och ekonomiska beslutsprocesser.

Senast uppdaterad: 2017-04-27