Se fler val

  • Lebanese Women Democratic Gathering, RDFL, deltar i en marsch för jämställdhet 19 maj 2012 i Beirut. Minst 33 procents kvinnor i alla beslutsfattande organ, fullt medborgarskap för kvinnor och avskaffande av diskrimineringen av kvinnor i strafflagstifningen var några av kraven. Foto: Riad Issa och Marie Therese El Mir.

    Lebanese Women Democratic Gathering, RDFL, deltar i en marsch för jämställdhet 19 maj 2012 i Beirut. Minst 33 procents kvinnor i alla beslutsfattande organ, fullt medborgarskap för kvinnor och avskaffande av diskrimineringen av kvinnor i strafflagstifningen var några av kraven. Foto: Riad Issa och Marie Therese El Mir.

  • Kvinnoorganisationer demonstrerar i Beirut på Internationella kvinnodagen, 8 mars, 2012. Foto: Kvinna till Kvinna/Alexandra Karlsdotter Stenström.

    Kvinnoorganisationer demonstrerar i Beirut på Internationella kvinnodagen, 8 mars, 2012. Foto: Kvinna till Kvinna/Alexandra Karlsdotter Stenström.

  • Med hjälp av teatergruppen ZOUKAK anordnade organisationen KAFA 2011 en performance i Beirut under den årliga globala kampanjen 16 Days of Activism. Temat var införandet av en lag mot våld i hemmet i Libanon, med särskilt fokus på våldtäkt inom äktenskapet. Foto: KAFA.

    Med hjälp av teatergruppen ZOUKAK anordnade organisationen KAFA 2011 en performance i Beirut under den årliga globala kampanjen 16 Days of Activism. Temat var införandet av en lag mot våld i hemmet i Libanon, med särskilt fokus på våldtäkt inom äktenskapet. Foto: KAFA.

Libanon

Kvinna till Kvinna har samarbetat med och gett stöd till kvinnoorganisationer i Libanon sedan 2005. 

Kvinna till Kvinnas ambition i Mellanöstern är att stödja ett brett regionalt fredsarbete med fokus på kvinnors rättigheter och deltagande, en nödvändig förutsättning för varaktig fred. Till de mest centrala frågorna för våra samarbetsorganisationer i Libanon hör våld mot kvinnor, könsdiskriminering och flyktingkvinnors situation.

Senast uppdaterad: 2017-03-01