Se fler val

  • Demonstration anordnad av kvinnorättsorganisationer på Internationella kvinnodagen, 8 mars, 2012 i Pristina, till stöd för våldtäktsoffren under kriget. Foto: Kvinna till Kvinna/Yllka Soba.

    Demonstration anordnad av kvinnorättsorganisationer på Internationella kvinnodagen, 8 mars, 2012 i Pristina, till stöd för våldtäktsoffren under kriget. Foto: Kvinna till Kvinna/Yllka Soba.

  • Utbyte mellan unga kvinnorättsaktivister från Kvinna till Kvinnas samarbetsorganisationer i Kosovo, Serbien, Israel och Palestina, med fokus på ung aktivism och sociala medier. Foto: Kvinna till Kvinna.

    Utbyte mellan unga kvinnorättsaktivister från Kvinna till Kvinnas samarbetsorganisationer i Kosovo, Serbien, Israel och Palestina, med fokus på ung aktivism och sociala medier. Foto: Kvinna till Kvinna.

Kosovo

Kvinna till Kvinna har samarbetat med och gett stöd till kvinnoorganisationer i Kosovo sedan 1994 och har sedan 1998 ett kontor i huvudstaden Pristina.

Kvinna till Kvinnas samarbetsorganisationer i Kosovo arbetar med att öka kvinnors deltagande i det politiska beslutsfattandet, både på lokal och nationell nivå. Organisationerna jobbar även med frågan om könsrelaterat våld. De erbjuder olika slags stöd till utsatta kvinnor och arbetar för att våldet ska minska på lång sikt. Andra fokusområden är fredsbyggande och politisk påverkan för att få in ett jämställdhetsperspektiv i landets lagstiftning.

Samhället i stort präglas av polarisering mellan olika etniska grupper, men kvinnorörelsen har sedan länge skapat samarbetsmöjligheter och mötesplatser för kvinnor från olika etniska grupper.

Senast uppdaterad: 2016-07-04