Se fler val

Jordanien

Organisationer vi stödjer

Arab Women’s Organisation, AWOAmman
Arbetar med att stärka kvinnoorganisationers nätverkande. AWO bevakar även implementeringen av FN:s kvinnokonvention CEDAW i Jordanien, och försöker öka medvetenheten om CEDAW samt om kvinnoorganisationers rättigheter. AWO var med och tog fram Jordaniens första skuggrapport för CEDAW.

Family Development Association, FDA, Izdihar Project – Amman
Fokuserar på fattigdomsbekämpning. Arbetar för att ge kvinnor kunskap och verktyg för att kunna delta i politiskt beslutsfattande, i familjen och i samhället i stort. FDA är en stark röst i arbetet för att sociala, ekonomiska och politiska rättigheter ska omfatta alla kvinnor oavsett socioekonomisk bakgrund.

Jordanian Women’s Union, JWU
Har fler än 10 000 aktiva medlemmar i sexton lokala avdelningar runt om i Jordanien. JWU är en stark aktör i arbetet mot våld mot kvinnor i Jordanien och driver bland annat en stödtelefon och ett skyddat boende för kvinnor. Organisationen arbetar också med folkbildning och utbildning i ledarskap för unga kvinnor och aktivister. Detta för att stärka kvinnors kapacitet att bemöta och argumentera kring problemen med könsdiskriminering.

Al-Kura Women Charity Association – Kura
Är aktiva i det lokala samhället, med särskild inriktning på kvinnor. Organisationen ökar kvinnors kunskap om hälsa genom kurser och utbildningar. Kura involverar kvinnor i hantverkskurser och utbildar om projektledning i syfte att göra det möjligt för dem att starta egna småföretag och på sikt öka deras ekonomiska självständighet.

Sisterhood is Global Institute, SIGIAmman 
Driver Arab Regional Resource Centre on Violence Against Women. Centret har sedan 2011 också en hemsida, AMAN, som sprider kunskap om våld mot kvinnor med hjälp av statistik, artiklar, kvinnors berättelser och information om lagstiftning. SIGI är en regionalt viktig aktör, men arbetar också med utbildning för organisationer på gräsrotsnivå i Jordanien. Organisationen har genom hårt arbete och kampanjer lyckats påverka debatten om hedersvåld och våld mot kvinnor.

Senast uppdaterad: 2016-08-04