Se fler val

Israeliska kvinnorättsaktivister planerar lanseringen av Kvinna till Kvinnas rapport Insiste, Persiste, Resiste, Existe på hebreiska. Foto: Kvinna till Kvinna/Linda Öhman.
Israeliska kvinnorättsaktivister planerar lanseringen av Kvinna till Kvinnas rapport Insiste Persiste Resiste Existe på hebreiska. Foto: Kvinna till Kvinna/Linda Öhman.

Israel

Kvinna till Kvinna har sedan 2001 ett fältkontor i Jerusalem. Vi samarbetar med palestinska och israeliska kvinnoorganisationer. På den israeliska sidan stödjer Kvinna till Kvinna bland annat organisationer som arbetar för att informera om konsekvenserna av konflikten och ockupationen. Vi stödjer även organisationer som arbetar för att öka kvinnors politiska deltagande och för ökad säkerhet för kvinnor.

Vi arbetar även med kvinnors ledarskap och ett ökat deltagande av kvinnor med olika etnisk bakgrund – inklusive rysktalande, palestinska, beduiner, etiopiska och Mizrahi-judiska kvinnor – i det offentliga livet och i politiken. Vi stödjer organisationer som stärker palestinska kvinnor i Israel att aktivt arbeta för en samhällsförändring där deras kapacitet tas till vara, genom till exempel feministiska studiegrupper.

På grund av ökande hot mot kvinnorättsförsvarare och aktivister i Israel, och den stress som detta skapar, jobbar Kvinna till Kvinna med att integrera ett bredare säkerhetsperspektiv, samt strategier för välmående, i kvinnoorganisationernas strukturer. Detta för att uppnå en ökad känsla av säkerhet för organisationernas medlemmar och för att ge dem fortsatt kraft att arbeta. Kvinna till Kvinna ger organisationsstöd för internationellt påverkansarbete samtidigt som vi också själva organiserar workshops om hur kvinnor kan föra fram sina politiska åsikter.

Senast uppdaterad: 2015-09-29