Se fler val

Irak

Organisationer vi stödjer

Amez Center – Halabja, irakiska regionen Kurdistan
Arbetar med att öka kvinnors deltagande i det offentliga livet, genom aktiviteter i sitt center för kvinnor och flickor. Centret ger kurser i bland annat engelska, sömnad, gymnastik och data mot en mindre avgift.­­ Halabja är en liten ort som drabbats hårt genom åren, bland annat av Saddam Husseins folkmord genom gasattacker 1988. Många av ortens kvinnor saknar utbildning och inkomster, via Amez får de en möjlighet att tillgodogöra sig kunskaper för att utvecklas och kunna bli självförsörjande.

Baghdad Women’s Association, BWA – Baghdad
Kvinnoorganisation med fokus på kvinnor, fred och säkerhet. Tillsammans med andra kvinnoorganisationer arbetar BWA med att få till stånd en nationell handlingsplan för FN:s säkerhetsråds resolution 1325 för Irak. BWA jobbar också med en skuggrapport till och en utvärdering av den irakiska regeringens efterlevnad av FN:s kvinnokonvention, CEDAW. BWA driver tre kvinnocenter i Bagdad, där kvinnor och flickor vid behov kan få gratis juridisk rådgivning och psykosocialt stöd..BWA ser utbildning i freds- och ickevåldsfrågor och ökad kunskap om kvinnors rättigheter som det enda sättet att nå en fredlig och demokratisk utveckling för Irak. Organisationen arbetar därför också för att öka andelen kvinnor i politiken och utbildar kvinnliga kandidater samt är aktiv i regionala samarbeten kring flickors och kvinnors rättigheter.

Hawa for Relief and Development organization – Diyala
Grundades 2003, med fokus på att stärka irakiska kvinnor socialt, ekonomiskt och politiskt. Organisationen arbetar för att minska våldet mot kvinnor och driver kampanjer för kvinnors rättigheter och förändrad lagstiftning. Hawa huvudsakliga målgrupper är änkor, frånskilda kvinnor och kvinnor med särskilda behov.

Iraqi Women’s League
Iraqi Women’s League (IWL) är Iraks äldsta kvinnorättsorganisation och har funnits sedan 1952. Organisationen har medlemmar och verksamhet i 12 av Iraks 18 provinser (bland annat i Badgdad, Karbala, Najaf, Diyala och Kirkuk), och drivs nästan enbart av volontärer.  IWL arbetar för att stärka kvinnors rättigheter och öka kvinnors politiska deltagande i samhället. Organisationen arbetar även inom området kvinnor, fred och säkerhet samt med stöd till internflyktingar.

Iraqi Organization for Woman and Future (IWAF)
IWAF är en humanitär icke-statlig organisation med bas i Bagdad. De arbetar med att rehabilitera och stärka kvinnor och ungdomar, samt stödjer irakiska kvinnor i ekonomiska, kulturella och hälsofrågor och ger dem möjlighet att delta i processer som rör landets återhämtning och utveckling.

Pana Centre – Kirkuk
Pana Centre for Combating Violence Against Women arbetar för att öka irakiska kvinnors kunskap om sina rättigheter. Centret har flera jurister som försvarar kvinnors rättigheter i domstolarna och erbjuder gratis juridisk rådgivning till kvinnor. Centret driver även en kampanj för att öka kunskapen och förståelsen för jämställdhet mellan kvinnor och män. Organisationen jobbar också för att stärka kvinnors röst i samhället.

Rasan Organization for Women´s Rights – Sulaymaniyah
Rasan Organization for Women’s Rights bildades 2004. Organisationen stödjer utsatta kvinnor juridiskt och med psykologer och socialarbetare. De arbetar även långsiktigt för förändring genom utbildningar och workshops som riktar sig till organisationer och myndigheter, män och kvinnor och speciellt religiösa och politiska ledare.  De driver påverkansarbete för att förändra lagar och traditioner som motverkar kvinnors rättigheter. De är med i ”1325 Alliance”, ett nationellt nätverk som bildats för att påskynda Iraks arbete med FN:s säkerhetsråds resolution om kvinnor, fred och säkerhet.  Organisationen dokumenterar och för statistik om kvinnors rättigheter. Dessutom stödjer den kvinnor i flyktingläger eller som lever som interna flyktingar med basbehov som mat och hygienartiklar.

Senast uppdaterad: 2017-02-23