Se fler val

DR Kongo

Organisationer vi stödjer

Association des Femmes des Médias, AFEM – Bukavu
AFEM består av kvinnliga journalister som verkar för kvinnors rättigheter genom media. De producerar radioprogram och ordnar lyssnarklubbar med syfte att förbättra kvinnors situation. AFEM har varit drivande i att synliggöra det sexuella våldet mot kvinnor och arbetar aktivt för en ökad kvinnlig representation inom politiskt beslutsfattande. Vi samarbetar sedan 2012. Läs mer: ”Vi kan inte bara vara journalister, vi måste vara aktivister”

Cercle d’Echange pour le Développement des Jeunes dans la région des Grands Lacs,  CEDEJ-GL – Uvira
CEDEJ-GL fokuserar på demokrati- och rättighetsfrågor och riktar sig till ungdomar i Stora Sjöregionen. CEDEJ-GL ger sina medlemmar möjlighet att diskutera problem som berör dem, såsom fattigdom, genusbaserat våld, konfliktfrågor, droger, hiv/aids, miljö samt svårigheter att få ta del i politiskt beslutsfattande. Kvinna till Kvinna har samarbetat med CEDEJ-GL sedan 2010 och stödjer bland annat projekt för unga flickors rätt att slippa sexuella trakasserier i skolor. CEDEJ-GL informerar och debatterar med studenter, lärare, skolledning och föräldrar om sexuellt utnyttjande i skolor och på universitet. Läs mer: ”Han utmanar mäns våld i Kongo”

Solidarité des Femmes Activistes pour la Défense des Droits Humains, SOFAD – Uvira
SOFAD är en kvinnorättsorganisation som arbetar för att öka kvinnors deltagande i beslutsfattande på olika nivåer i samhället, inte minst inom lokal konfliktlösning. Genom så kallade fredsklubbar möts kvinnor och lokala ledare för att diskutera hur konflikter kan lösas och samhällen byggas på lika villkor. För SOFAD är kvinnors deltagande avgörande för att nå hållbar fred. Vi samarbetar med SOFAD sedan 2011. Läs mer: ”Makthavarna är rädda för oss”

Senast uppdaterad: 2016-08-16