Kategorier

Lida Minasyan
Lida Minasyan från Kvinna till Kvinnas samarbetsorganisation Society Without Violence driver kampen för jämställdhet framåt. Foto: Kvinna till Kvinna/Olga Beletski

De sätter jämställdhet på schemat

Dags att bryta stereotyper kring kön! Det tycker vår armeniska samarbetsorganisation Society Without Violence som tränar landets lärare i hur man undervisar om kön, genus och kvinnors rättigheter i skolan – och släpper en guidebok på temat.

– Könsstereotyper är väldigt rotade här i Armenien. För att få till ett jämställt samhälle måste vi bryta mot stereotyperna. Vi tror på att få in genusstudier i den obligatoriska skolplanen. Träningar av lärare och guideboken är ett steg på vägen, säger Lida Minasyan, ledare för Society Without Violence.

Ända sedan organisationen startade för 15 år sedan har de hållit i utbildningar om kvinnors rättigheter i armeniska städer och på landsbygden. De har jobbat med att bryta könsstereotyper och öka kunskapen om hur man förebygger våld i hemmet. Men för att få till en verklig förändring ville de också få in genusaspekten i skolplanen.

Tusentals lärare har utbildats om jämställdhet

Nu har de tränat lärare från Lärarhögskolan i hur man kan tänka för att bryta könsstereotypa mönster i undervisningen. Dessa har i sin tur utbildat 10 000 lärare, och med stöd av Kvinna till Kvinna har dessutom 50 huvudlärare i samhällsvetenskap från olika regioner i Armenien utbildats i frågan.

Guideboken har delats ut till 1358 mellanstadie- och högstadieskolor och innehåller bland annat kapitel om våld i hemmet, hur man söker hjälp och tar upp armeniska feminister från historien.

– Som kvinnorättsförsvarare blir vi ofta anklagade för att sprida ”västerländska värderingar”. Att ta upp armeniska feminister fungerar faktiskt för att visa att kampen för kvinnors rättigheter inte är ett västerländskt påhitt. Det är en ignorerad del av Armeniens historia, säger Lida Minasyan.

Attackerade av anti-genusrörelse

Att guideboken fick byta namn från Gender education till Kvinna och Man – olika men jämlika visar på att det är svårt att få gehör för frågor som rör genus och kön.

– När vi presenterade projektet för två år sedan utsattes vi för attacker av representanter av den så kallade ”anti-genusrörelsen”, vars mål är att sprida och förstärka könsstereotyper i landet, men det stoppade oss inte, säger Lida Minasyan.

Istället fortsätter Society Without Violence med träningarna och satsar på att få in ett kapitel om kön och genus i samhällsvetenskapsböckerna. De jobbar också med att påverka regeringen att förstå vikten av en jämställd skolundervisning.

Olga Beletski

 

Swisha valfri gåva till 90 18 003 så kan organisationer som Society Without Violence fortsätta kampen för jämställdhet. Tack för ditt stöd!

Senast uppdaterad: 2017-02-07