Kategorier

Deltagare från Young Women´s Peace Academy samlade för att arbeta fram ett fredsmanifest i Istanbul 2015. Foto: Kvinna till Kvinna/Olga Beletski
Deltagare från Young Women´s Peace Academy samlade för att arbeta fram ett fredsmanifest i Istanbul 2015. Foto: Kvinna till Kvinna/Olga Beletski

Vi vägrar att låta oss tystas!

Debattartikel publicerad i ETC.

Unga kvinnorättsförsvarare världen över är särskilt utsatta för trakasserier och hot. Det internationella samfundet måste därför arbeta aktivt för ett samhällsklimat där människor orkar fortsätta arbeta som aktivister, skriver flera deltagare i Kvinna till kvinnas projekt Young Women’s Peace Academy.

I många länder världen över kan unga kvinnor inte röra sig fritt. Vi hindras från att uttrycka våra åsikter och saknar makten att själva bestämma över våra kroppar. Trots detta står vi upp för våra och andras rättigheter. Vi kämpar för den självklara rätten att ta plats och att få höras och synas i samhället. Vi vet att unga kvinnors röster kan hjälpa till att omsätta vackra teorier om jämställdhet i handling men vi behöver en plattform för att lyckas med detta.

Under 2015 har Kvinna till kvinna drivit ett unikt projekt som stärker unga freds- och kvinnorättsförsvarare. Vi har, tillsammans med över 100 andra unga kvinnor från Armenien, Azerbajdzjan, Bosnien, Kosovo och Serbien, varit en del av projektet “Young Women’s Peace Academy” (YWPA). Projektet har bland annat resulterat i det gemensamma manifestet Young Women’s Peace Charter.

I rapporten som släpps tillsammans med manifestet har 128 av oss deltagare svarat på en enkät om hur det är att vara ung kvinnorättsförsvarare. På frågan om vi har utsatts för någon form av könsrelaterat våld – exempelvis förtal, sexuella trakasserier, hot eller övergrepp – svarade över hälften ja. Fysiskt, ibland sexuellt, våld är en väl använd metod för att tysta kvinnor, men även psykiskt våld används. Bland dem som har utsatts för fysiskt eller psykiskt våld på grund av könsidentitet uppgav:

– 51 % att de utsatts för sexuella trakasserier

– 42 % att de utsatts för ryktesspridning

– 42 % att de utsatts för verbalt hot och hat.

Vi vägrar acceptera de här siffrorna. I manifestet Young Women’s Peace Charter gör vi gemensam sak oavsett om vi har vuxit upp i ett land präglat av krig och konflikt eller om vi är uppvuxna i Sverige. Vi gör det genom gemensamma uppmaningar och rekommendationer, men vi behöver fler allierade. Vi vänder oss därför till andra unga, till makthavare och till opinionsbildare med några konkreta förslag:

• Stärk skyddet mot hatbrott mot kvinnorättsförsvarare. Brist på säkerhet, ökade nationalistiska strömningar och ett utbrett fientligt klimat innebär minskat handlingsutrymme för feminister, människorättsförsvarare och fredsaktivister. Det internationella samfundet och nationella regeringar måste arbeta aktivt för ett samhällsklimat där människor orkar fortsätta arbeta som aktivister.

• Sprid kunskap om vad feminism innebär i syfte att motverka patriarkala strukturer och skapa förståelse för att alla i ett samhälle tjänar på feminism och jämställdhet. Inkludera genusundervisning i läroplaner för unga kvinnor och män för att motverka stereotyper och utmana föreställningar om femininitet och maskulinitet.

• Förändra den mansdominerade normen för fred och säkerhet! Vi efterlyser en fredskultur där mänsklig säkerhet prioriteras. Vi vill se ett skifte från militarisering till humanisering.

Erika Lejon Flodin

Linda Andersson

Veronika Bäckman

Representanter för Kvinna till Kvinnas frivilliga informatörer och deltagare i Young Women’s Peace Academy

 

Senast uppdaterad: 2015-12-07