Kategorier

Våld mot kvinnor
Skor som tillhört en kvinna som dödats i hemmet, från en manifestation i Jerevan, Armenien. Foto: Sona Hovakimyan

Våld mot kvinnor handlar om makt

Debattartikel publicerad i UNT.

Dagligen misshandlas kvinnor fysiskt, psykiskt och sexuellt, ibland till döds. Kvinnor skräms till tystnad och isolering. Våldet mot dem är strukturellt och systematiskt, samtidigt godtyckligt och oberäkneligt, det kan slå till när som helst, var som helst och mot vem som helst – så länge du är kvinna. Därför är våldets makt över kvinnan så total. Ibland är förövaren mannen i en nära relation, ibland familjen och andra gånger samhällets patriarkala normer.

Oavsett vem som står bakom och vilket uttryck det tar är inte våldsbeteende biologiskt ärftligt, finns inte i våra gener.

Våld mot kvinnor bygger på maktstrukturer och viljan att kontrollera andra människor. Förtrycket är socialt skapat av människan och därför också möjligt för människan att förändra.

I dag, 25 november, är det 15 år sedan FN instiftade Internationella dagen mot våld mot kvinnor. En dag som tyvärr är lika aktuell och viktig att uppmärksamma nu som då. Mäns våld mot kvinnor är fortfarande ett av de största hoten mot kvinnors hälsa och hinder för att nå en jämställd värld. Våldet präglar dagligen kvinnors liv och överallt är kvinnors rättigheter ständigt hotade. I Sverige och internationellt.

Kvinnor kan inte röra sig fritt i samhället, kvinnor våldtas, kvinnor gifts bort mot sin vilja, kvinnor kränks och kvinnor mördas – bara för att de är just kvinnor.

Vi ser det dagligen. Viljan att förändra. Vi ser den över hela vårt jordklot hos kvinnor som vägrar vara tysta, vägrar låta kvinnor förbli offer. Kvinnor som organiserar sig och gör motstånd. De står upp för flickor och kvinnors rätt till skolgång, för rätten till sin egen kropp och för rätt till sina åsikter. De spränger gränser och bryter loss kvinnosläktet ur våldets klor.

Att engagera sig för kvinnors rättigheter innebär en särskild utsatthet. Som kvinna är det en av de farligaste sakerna du kan göra.

Det är synonymt med en vardag bestående av sexuella trakasserier, diskriminering och ryktesspridning. Kvinnor som utmanar makten ses som hot. Men trots riskerna, trots hat och hot ger de inte upp. Ger vi aldrig upp. Tillsammans fortsätter vi att kämpa för kvinnors rättigheter. Gör det du också. Gör det i dag. Ta ställning för rätten till ett liv fritt från våld och för att jämställt samhälle.

Sara Ulander och Anna Vigdis Gustavsson, Kvinna till Kvinnas frivilliga informatörsgrupp Uppsala

Susann Stambolidou Tellebo, Uppsala kvinnojour

Amanda Bodinger, Uppsala tjejjour

Senast uppdaterad: 2015-12-07