Kategorier

Nelly Cooper
Nelly Cooper från en av Kvinna till Kvinnas samarbetsorganisationer West Point Women for Health and Development Organization, håller en utbildning i hygien och hälsa i slumområdet West Point i Liberias huvudstad Monrovia. Foto: Iván Blanco

Ta inte av biståndet!

Regeringens förslag att halvera biståndet för att finansiera flyktingmottagandet tvingar världens utsatta att betala notan. Kvinna till Kvinnas samarbetsorganisationer skriver brev till statsministern och finansministern för att få dem att tänka om kring en kortsiktig lösning.

Sverige har länge haft en politik där bistånd varit självklart. Detta eftersom en ojämlik värld leder till förtryck, krig och stora flyktingströmmar. Att så många människor befinner sig på flykt idag kräver uppoffringar av oss alla.

Men att så drastiskt minska på biståndet leder i förlängningen till ännu större flyktingströmmar – då det kommer att försvåra arbetet med fattigdomsminskning, konfliktförebyggande arbete och demokratisk utveckling.

För Kvinna till Kvinnas samarbetsorganisationer innebär det bland annat:

  • Att skydd och stöd för misshandlade kvinnor skulle försvinna, vilket skulle innebära att många 1000-tals kvinnor i västra Balkan och Mellanöstern blir ännu mer marginaliserade. Påverkansarbetet mot diskriminerande lagstiftning skulle läggas ned, vilket innebär att de strukturella förändringar som behövs för ökad jämställdhet i regionen skulle stanna av – och i värst fall gå bakåt.
  • Kraftig nedskärning av hjälptelefoner, juridisk rådgivning och skyddade boenden för våldsutsatta kvinnor i Georgien, Azerbajdzjan och Armenien. Kvinnor i utsatta minoritetsgrupper i Kosovo kommer inte längre att få utbildning om sina mänskliga rättigheter.
  • Att psykosocialt- och rättsstöd till flyktingar från Syrien, Irak och Palestina skulle läggas ned med konsekvensen av att de riskeras att utnyttjas och bli helt rättslösa. Risken finns också att dessa människor tvingas på farliga flyktvägar till Europa.
  • Att Irak sannolikt inte kommer att kunna genomföra den nationella planen för kvinnor, fred och säkerhet för att uppfylla säkerhetsrådet resolution 1325 när kvinnoorganisationerna inte har medel för att granska verksamheten och eller driva påverkansarbete. Stor risk att kvinnoorganisationerna i irakiska Kirkuk, Diyala, Bagdad och Erbil skulle behöva lägga ner eller halvera sin verksamhet som ger skydd och juridisk hjälp till kvinnor som utsatts för misshandel.

 

Så här skriver vår irakiska samarbetsorganisation Baghdad Women Association till statsminister Stefan Löfvén och finansminister Magdalena Andersson:

Dear Prime Minister Stefan Löfven and Minister of Finance Magdalena Andersson,

I am writing to you on behalf of Baghdad Women Association. We have received the troublesome news that Your Government is considering massive cuts in the developmental aid budget, by up to 50 percent.

This would have devastating effects on our work in Iraq. Thanks to Swedish development aid, channeled to us via The Kvinna till Kvinna Foundation, we have been able to:

1. Provide a safe place for women survivors of violence were they can obtain free services such as psychosocial support, legal support, and health support, document women cases in a database which help the Association in identifying main problems and type of violence experienced by women and why, do research and use the findings as base to advocacy campaigns targeting decision-makers in order to change the situation of abused women.

2. Educate men, women and youth about the personal status law, reproductive health, women’s rights, gender-based violence, violence against women, the importance of education, the role of women in society.

3. Support displaced women and girls that have been attacked by ISIS, by providing psychosocial and legal support.

4. Participate as women leaders from Iraq in international events such as CEDAW committe meetings, UNSCR 1325 meetings.

These results could not have been achieved without your support. Your work in applying to international law and welcoming Sweden’s share of refugees fleeing conflict and crisis is commendable, but using resources earmarked for developmental aid is not the way forward, and may even be counterproductive. Investment in development aid prevents future conflicts. We work for peace, every day.

We ask that your government continue on its path as a role model for other countries and that you do not reduce developmental aid funding. We are depending on Sweden.

Yours truly,
Liza Hido
President of Baghdad Women Association

Fler exempel på brev till statsministern och finansministern från Kvinna till Kvinnas samarbetsorganisationer:

Iraqi Women´s League

Amez Organization for Developing Girls potentials

Arab Women Organization of Jordan

Collective for Research and Training on Development – Action

Families Development Association

The Lebanese Council to Resist Violence against Woman

Senast uppdaterad: 2015-11-12