Kategorier

Workshop med kvinnorättsaktivister från Irak, Jordanien och Libanon
Kvinnorättsförsvarare från Irak, Jordanien och Libanon under en workshop om aktivism och säkerhet, vid Döda havet i Jordanien 2014.

"Vi lobbar för kvinnorättsförsvarare"

Vad har Kvinna till Kvinna på gång i höst, och vilka utmaningar möter de kvinnorättsförsvarare vi stödjer? Luz Baastrup, kontorschef för Kvinna till Kvinna i Jordanien berättar vad som är på gång i regionen.

I dag är det ett stort fokus på nationell säkerhet i Mellanöstern. Den nationalistiska trenden innebär både en ökad militarisering och att stadsbilden förändras. Allt fler säkerhetsvakter bevakar shoppingcentren, kameror sätts upp och kontroller vid vägarna blir allt fler, vilket skapar en oro hos befolkningen.

– I samband med detta ser vi också hur kvinnor hamnar utanför den stora agendan. Kvinnorättsfrågor har man inte tid med. Konservativa värderingar får större genomslag. Kvinnan ska istället ”skyddas”, inte gå ut eller arbeta, säger Luz Baastrup.

Kvinnor har lyckats hitta jobb

Trots att kvinnorättsförsvarare är mer begränsade i dag finns det många exempel på hur deras arbete gett resultat. En av Kvinna till Kvinnas samarbetsorganisationer, Rakeen Women Voluntary Society, arbetar för att fler kvinnor ska få möjlighet till arbete.

I Jordanien är få kvinnor ute på den formella arbetsmarknaden men tack vare Rakeen Women Voluntary Society är det flera som lyckats få jobb. I höst erbjuder de yrkesutbildningar för arbete i till exempel storkök och som säkerhetsvakt.

– När kvinnor får ökade ekonomiska möjligheter förändras deras position i familjen. Det leder till att de vill göra sin röst hörd och kan kräva fler rättigheter att delta i det politiska samtalet, säger Luz Baastrup.

Kvinnor diskrimineras i domstolar

I Libanon bedöms tvister som handlar om äktenskap, vård av barn, skilsmässa och arv enbart i religiösa domstolar. Det är konservativa värderingar som styr besluten, och innebär ofta att kvinnor diskrimineras.

– Det arbetar våra samarbetsorganisationer i Libanon med att förändra. Målet är att frågorna ska behandlas i civila domstolar, där advokater, domare och nämndemän kan ha vitt skilda värderingar, säger Luz Baastrup.

”Vi ger ett långsiktigt stöd”

I Mellanöstern blir det allt svårare att arbeta på grund av Syrienkrisen, och det politiska styret i de olika länderna begränsar civilsamhällets möjligheter att verka. Då är Kvinna till Kvinna en mycket viktig aktör.

– I samband med konflikten i Syrien fokuserar de allra flesta givare på att utföra humanitära insatser. Det är väldigt viktigt, men om det sker på bekostnad av att de skurit ner på stöd till civila samhället och det långsiktiga arbetet – då har vi en utmaning.

Kvinna till Kvinna är en av få aktörer som uttalat stödjer kvinnorättsförsvarare i Mellanöstern i deras långsiktiga kamp för kvinnors rättigheter, i skuggan av den ökade militariseringen och i tid av konflikt.

– Därför är vår uppgift att lobba för kvinnorättsförsvarares frågor så viktig. Att kunna öppna dörrar både på EU-, Sverige- och global nivå, säger Luz Baastrup.

Olga Beletski

 

Vad kan du göra för att stödja våra kvinnorättsförsvarare i Mellanöstern?

1000 kronor räcker till exempel till en tredagarsutbildning för en aktivist om hur man kan arbeta för stärkt skydd och ökad rättvisa för kvinnor och flickor. Målet är att förbättra kvinnoorganisationers arbete mot barnäktenskap. Du kan klicka här för att ge en valfri summa. Vill du ge ett mer långsiktigt stöd kan du bli månadsgivare direkt via ditt kontokort.

Senast uppdaterad: 2015-09-18