Kategorier

Feministisk sommarskola i Södra Kaukasus 2012
Unga kvinnor från Azerbajdzjan, Armenien, Georgien och Turkiet samlades för att diskutera feministiska utmaningar i Georgien 2012. Foto: Kvinna till Kvinna/Julia Lapitskii

De fortsätter kämpa för fred

Vad har Kvinna till Kvinna på gång i höst, och vilka utmaningar möter de kvinnorättsförsvarare vi stödjer? Johanna Wassholm, kontorschef för Kvinna till Kvinna i Södra Kaukasien berättar vad som är på gång i regionen.

Konflikterna i Georgien, Armenien och Azerbajdzjan är oftast osynliga i västerländsk media. Mycket handlar om frusna konflikter mellan Georgien och Ryssland, eller Georgien och utbrytarregionerna Abchazien och Sydossetien.

– Det är inte krig men inte fred heller. Skottlossning är vardag för de som bor nära gränsen i Armenien och Azerbajdzjan, säger Johanna Wassholm, kontorschef på Kvinna till Kvinna i Södra Kaukasien.

Bygga fred på gräsrotsnivå

De kvinnorättsorganisationer som Kvinna till Kvinna stödjer i regionen jobbar med att bygga fred på gräsrotsnivå och samtidigt påverka beslutsfattare. De arbetar med att motverka våld mot kvinnor samt med skyddade boenden, juridiska stödcentrum och psykosocialt stöd. Många jobbar med att öka kvinnors politiska deltagande både lokalt och nationellt.

Men på flera håll märks det hur yttrandefriheten begränsas och det blir svårare för civilsamhället att organisera sig. I Azerbajdzjan har det blivit svårare att ta emot finansiering av utländska givare som Kvinna till Kvinna. Vissa aktivister blir avlyssnade och förföljda. I Georgien är hbtq-rörelsen särskilt utsatt.

– En allvarlig följd av detta är att många inom kvinnorättsrörelsen som varit drivande i att utmana konservativa strukturer, vågar göra mindre då de känner sig rädda och hotade. Och när det är svårt att få finansiering kan man i värsta fall tvingas stänga ner sin verksamhet.

”Vi är en närvarande partner”

När civilsamhällets rättigheter begränsas är det viktigt för Kvinna till Kvinna att stanna kvar och vara en närvarande partner. Även på platser som i utbrytarregionerna Abchazien och Sydossetien där få andra givare finns och där inga andra fokuserar på kvinnors rättigheter.

– Vi behövs både för att ge ett långsiktigt ekonomiskt stöd men också för att arrangera mötesplatser för våra samarbetsorganisationer, uppmuntra nätverkande och bidra till organisationernas utveckling. Vi är måna om kvinnorättsförsvararnas säkerhet och välmående.

Möten över gränser

I slutet av september kommer unga aktivister att mötas på ”Young women´s peace academy” i Istanbul. Projektet riktar sig till unga kvinnor i konfliktområdena Armenien, Azerbajdzjan, Bosnien-Hercegovina, Kosovo och Serbien.

I början av december planeras en stor tvärregional konferens i Georgien som kommer att fokusera på hållbar aktivism och där över 70 aktivister från Södra Kaukasien, Centralasien och Balkan träffas.

– Kvinna till Kvinna kommer att hålla i en utbildning i ”Intergrated security”, som handlar om hur kvinnorättsförsvarare i konfliktdrabbade områden kan stärka sin egen och organisationens säkerhet och hållbarhet. Allt för att orka fortsätta med sitt arbete, säger Johanna Wassholm.

Olga Beletski

 

Vad kan du göra för att stödja våra kvinnorättsförsvarare? 

För 500 kr kan en socialarbetare på organisationen Women´s Rights Center i Armenien under två veckor jobba med att förse 16 våldsutsatta kvinnor med jobb och boende, och se till att deras barn kan gå på dagis eller i skolan. Du kan klicka här för att ge en valfri summa. Vill du ge ett mer långsiktigt stöd kan du bli månadsgivare direkt via ditt kontokort.

Senast uppdaterad: 2015-09-11