Kategorier

Porträttbild Fatima Bani Yaseen
"Jag tvingar människor att lyssna på mig", säger Fatima Bani Yaseen, som mött en rad hinder på sin väg mot att bli politiker. Foto: Kvinna till Kvinna/Karin Råghall

Hon vill ta plats i Jordaniens parlament

”Att ta sig in i den jordanska politiken som kvinna är som att utkämpa ett krig”. Det säger Fatima Bani Yaseen, som i dag är kommunpolitiker och drömmer om att komma in i parlamentet.

Fatima Bani Yaseen har för tredje gången i rad valts som ledamot i kommunfullmäktige i byn Kura i norra Jordanien. Vi träffar henne på Kvinna till Kvinnas kontor i Amman en varm och kvav maj-dag. Framför oss sitter en kvinna som blivit allt annat än uppmuntrad att engagera sig politiskt.

För drygt tio år sedan fick hon knappt tillåtelse att lämna hemmet för att gå på möte med kvinnoorganisationen Kura Women Voluntary Society, som hon i dag är drivande i. Än mindre ville hennes bröder låta henne kandidera i lokalvalen. Men hon stod på sig.

– När jag väl kom in i kommunfullmäktige 2003 var jag ensam kvinna bland tolv män. Det var en stor sak för dem att acceptera mig, berättar Fatima Bani Yaseen.

Utmanade på nytt

I Jordanien är var fjärde plats i kommunfullmäktige reserverad för kvinnor. Fatima Bani Yaseen blev i det senaste valet i Kura invald utöver de kvoterade platserna, vilket höjde hennes anseende.

– De kvinnor som kom in via kvotering fick inte samma respekt, men vi har arbetat för att förändra den attityden.

När invånarna i Kura väl hade börjat acceptera att Fatima Bani Yaseen kommit till politiken för att stanna, utmanade hon dem på nytt. När det var dags att välja ny chef till kommunens upphandlingskommitté anmälde hon sitt intresse. De andra kommittémedlemmarna skrattade åt henne och sa: ”Hur skulle du kunna vara vår chef? Alltså, vi respekterar dig, men släpp det där.” Men Fatima Bani Yaseen gav sig inte.

– Jag sa till dem att de hade två val: ”nominera mig eller så kör vi en omröstning”. Efter en långa diskussioner valde de till slut att nominera mig, säger hon förnöjt och tillägger att hon senare också fick chefsposten.

Bestämma över sitt liv

Även om Fatima Bani Yaseen själv i dag är en etablerad och välkänd politiker, konstaterar hon att många kvinnor fortfarande saknar makt att bestämma över sina egna liv.

– Unga kvinnor får inte lära sig att bli aktiva samhällsmedborgare, det enda de lär sig är hur de ska göra för att bli gifta och skaffa barn. Sin eventuella inkomst förväntas de ge till mannen.

Åren som kommunpolitiker har inte varit lätta, men Fatima Bani Yaseen tycks ha en orubblig vilja.

– Jag tar mig plats i politiken och tvingar människor att lyssna på mig och respektera mig. De som tidigare ville hindra mig från att bli politiker, däribland min familj, är nu mina anhängare, säger hon.

Hittar sin väg

När jag frågar hur hon gjort för att lyckas, börjar hon läsa upp en dikt. På grund av bristande kunskaper i arabiska förstår jag ytterst lite, men får av en arabisktalande kollega andemeningen förklarad: Jag har mött en rad hinder på vägen, men jag känner mig som en blomma som hittar sin väg att växa upp mellan klippor och stenar.

Har du haft makt att åstadkomma förändringar under de här åren?

– Den förändring som har skett är att jag – som kvinna – överhuvudtaget kan sitta i kommunfullmäktige. Det pratas fortfarande bakom min rygg, eftersom det är ovanligt och inte helt accepterat att kvinnor tar plats i politiken. Men nuförtiden är det också många som uppmuntrar och stödjer mig. Jag är en förebild för andra kvinnor, som inser att de också kan engagera sig politiskt, säger Fatima Bani Yaseen.

Sin inspiration hämtar hon i övertygelsen om att samhället behöver fler kvinnliga beslutsfattare. Hon upplever också att människor i Kura vill att hon ska fortsätta arbeta politiskt.

– En kvinna sa till mig: ”Jag önskar att vi hade hundra stycken Fatima i vår by”.

Har du funderat på att ge dig in i den nationella politiken?

– Ja. Min högsta önskan är att sitta i parlamentet. Jag vill förändra lagarna så att de skyddar kvinnors rättigheter.

Involverar präster och män

Förutom att vara kommunpolitiker är Fatima Bani Yaseen en av de drivande i organisationen Kura, som Kvinna till Kvinna stödjer. Kura anordnar utbildningar för kvinnor i hur de kan skaffa en egen försörjning och vilka rättigheter de har. Med stöd från Kvinna till Kvinna jobbar Kura just nu även gentemot kvinnliga präster.

– Vi bjuder in prästerna till vår datasal, där vi utbildar dem om datorer och så småningom även börjar diskutera kvinnors rättigheter. Den långsiktiga planen är att stärka kvinnors rättigheter via religionen.

Kura har även börjat involvera män i sina aktiviteter.

– Även om vi förändrar kvinnors syn på sina rättigheter, kommer ingen att lyssna på oss om vi inte också förändrar männens mentalitet.

Karin Råghall

Senast uppdaterad: 2015-06-29